Các khoa ngành của trường

- Khoa Tài chính - Kế toán

- Khoa Quản trị kinh doanh

- Khoa Điện

- Khoa Công nghệ thông tin

- Khoa Công nghệ may - Thời trang

- Khoa khoa học cơ bản

- Khoa Lý luận chính trị

 

           

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập