Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn tuyển sinh: 03213.587.898 - 0906.015.579 - 0973.362.398 Email: pts.hic@gmail.com

Khoa điện

* Lãnh đạo khoa

Trưởng Khoa: Ths. Ông Vũ Mạnh Hà

Email: vumanhhabacninh@gmail.com

Phó trưởng Khoa: THs. Ông Đỗ Duy Quang 

I. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của khoa Điện

- Quản lý, tổ chức đào tạo theo các bậc học Cao đẳng, THCN, TCN ngành Điện - Điện tử, Gò - Hàn...

- Quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn. 

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. 

- Xây dựng nội dung chương trình và kế hoạch học tập, giảng dạy.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

II. Các chuyên ngành đào tạo hiện nay

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

- Ngành Điện tử

- Ngành Điện công nghiệp và dân dụng

- Ngành Kỹ thuật Gò - Hàn