Khoa điện

* Lãnh đạo khoa

Trưởng Khoa: Ths.  Vũ Mạnh Hà

ĐT: 091 216 5078

Email: vumanhhabacninh@gmail.com

Phó trưởng Khoa: THs. Đỗ Duy Quang 

ĐT: 0913222568

Email: khoadiencdcnhy@gmail.com

I. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của khoa Điện

- Quản lý, tổ chức đào tạo theo các bậc học Cao đẳng, THCN, TCN ngành Điện - Điện tử, Gò - Hàn...

- Quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn. 

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. 

- Xây dựng nội dung chương trình và kế hoạch học tập, giảng dạy.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

II. Các chuyên ngành đào tạo hiện nay

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

- Ngành Điện tử

- Ngành Điện công nghiệp và dân dụng

- Ngành Kỹ thuật Gò - Hàn

 

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 03213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập