Các phòng ban của trường

           - Phòng tuyển sinh và giới thiệu việc làm

           - Phòng tổ chức hành chính

           - Phòng đào tạo

           - Phòng tài chính kế toán

           - Phòng công tác học sinh, sinh viên

           - Phòng  quản trị đời sống

           - Trung tâm ngoại ngữ - tin học

           - Phòng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

           - Ban thư viện

           - Trạm y tế

 

                             

CÁC TIN LIÊN QUAN

Chuẩn đầu ra đối với chương trình đào tạo các ngành hệ Cao đẳng
Liên hệ
Các khoa ngành của trường
Các phòng ban của trường
Hệ thống đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Ban giám hiệu
Giới thiệu trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên
Sứ mạng lịch sử của trường

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập