Phòng tổ chức hành chính

        Hơn 45 năm qua, kể từ khi thành lập trường, cùng với sự phát triển không ngừng của Nhà trường, đội ngũ của những người làm công tác Tổ chức - Hành chính cũng đã lớn mạnh không ngừng, có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của  Trường. Đặc biệt trong tháng 01 năm 2008 trường được Bộ Giáo dục - Đào tạo quyết định nâng cấp trường Quản lý kinh tế công nghiệp lên trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, khi Trường được nâng cấp, Hiệu trưởng ra quyết định thành lập phòng và bố trí nhân lực cho phòng Tổ chức - Hành chính.

I - BAN LÃNH ĐẠO GỒM:

Trưởng phòng: Ths. Đinh Quang Dương                 

ĐT: 02216.522579 - 0977.125.476     Email:duongqlkt@gmail.com

 Phó Phòng: Ths. Nguyễn Viêt Hữu

ĐT: 0222.3750.611 - 0967.423.999        Email: nguyenviethuu@gmail.com

II - NHIỆM VỤ

1 - Về công tác Tổ chức:
- Phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và điều phối các hoạt động nội bộ.

+ Sắp xếp tổ chức và quản lý cán bộ công nhân viên.
+ Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho Giáo viên, viên chức.
+ Quản lý công tác tổ chức nhân sự.
+ Hàng năm tổ chức xét thi đua khen thưởng          

- Phòng thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, cán bộ công nhân viên:

+ Hàng năm tổ chức xét nâng lương cho cán bộ, giáo viên công nhân viên.
+ Giải quyết chế độ chính sách  cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
+ Quản lý hồ sơ của cán bộ giáo viên công nhân viên.
+ Giải quyết các đơn đề nghị, khiếu nại của cán bộ, giáo viên công nhân viên.

2 - Về công tác Hành chính:

           + Soạn thảo văn bản, ban hành văn bản,  quản lý văn bản, quản lý và sử dụng con dấu của Trường trong công tác văn thư.

           + Trình và quản lý văn bản đi, chuyển văn bản đi, lưu trữ văn bản.

           + Trình và quản lý văn bản đến, tiếp nhận văn bản đến, trình chuyển giao văn bản đến, giải quyết và theo dõi đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.

           + Sao chép in ấn văn bản, lưu trữ văn bản.

           + Sắp xếp bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid 19
Văn bản thi, xét nâng chuyển ngạch Giảng viên GDNN
Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm học 2018-2019
Thông báo kết quả xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019
Các mẫu phục vụ công tác tổng kết thi khen thưởng và đánh giá xếp loại cán bộ viên chức năm học 2019-2020
Tổng hợp đăng ký thi đua năm học 2018-2019
Mẫu kiểm điểm và bổ sung lý lịch đảng viên
Phiếu đánh giá và phân loại viêc chức nắm 2017-2018
Mẫu kê khai tài sản, thu nhập
Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
Đăng ký thi đua năm 2017 - 2018
Các mẫu phục vụ công tác tổng kết thi khen thưởng và đánh giá xếp loại cán bộ viên chức năm học 2017-2018
Bản kê khai tài sản, thu nhập
Mẫu tổng hợp giờ giảng
Bản đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015
Hội nghị tổng kết khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm học 2013 - 2014
Kết quả sơ duyệt danh hiệu nhà giáo Ưu tú năm 2014
Mẫu đăng ký giao ước thi đua
Kết quả sơ duyệt NGƯT 2014
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13 năm 2014
Kế hoạch Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014
Mẫu phiếu góp ý đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ nơi cư trú
Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức hàng năm
Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Các tiêu chí và hướng dẫn đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2013-2014
Hội đồng xét tặng danh hiệu NGƯT xin ý kiến đóng góp của CB, GV, VC và HSSV đối với 02 nhà giáo .
Phòng tổ chức hành chính

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập