Trang chủ » Giới thiệu

Ban giám hiệu

Hiệu trưởng:

Nguyễn Khắc Ngọc


Đảm nhiệm các công việc:

1. Đào tạo:

- Tuyển sinh 
- Phát triển chương trình 
- Tổ chức dạy – học (kế hoạch, giám sát, thi cử, liên kết đào tạo, ký kết hợp đồng, kế hoạch giáo viên,…) 
- Đánh giá, kiểm định

2. Kế họach, tài chính, kiểm toán

3. Tổ chức cán bộ (Quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, tuyển dụng,…)

4. Nghiên cứu khoa học, các hoạt động dự án

5. Phối hợp, hỗ trợ các hoạt động của BCH Công đoàn trường.

Các Phó Hiệu trưởng:

Thạc sỹ Nguyễn Anh Tuấn

NGƯT Tô Thị  Thanh Bình

Đảm nhiệm các công việc:

Cùng Hiệu trưởng thực hiện các công việc trên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập