Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn tuyển sinh: 03213.587.898 - 0906.015.579 - 0973.362.398 Email: pts.hic@gmail.com

Ban giám hiệu

Hiệu trưởng
Nghiêm Viết Hoàng

Phó hiệu trưởng
Giang Lê Nho

Phó hiệu trưởng
Nguyễn Anh Tuấn

Hiệu trưởng:
NGƯT Thạc sỹ  Nghiêm Viết Hoàng
Đảm nhiệm các công việc:

1. Đào tạo:

- Tuyển sinh 
- Phát triển chương trình 
- Tổ chức dạy – học (kế hoạch, giám sát, thi cử, liên kết đào tạo, ký kết hợp đồng, kế hoạch giáo viên,…) 
- Đánh giá, kiểm định

2. Kế họach, tài chính, kiểm toán

3. Tổ chức cán bộ (Quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, tuyển dụng,…)

4. Nghiên cứu khoa học, các hoạt động dự án

5. Phối hợp, hỗ trợ các hoạt động của BCH Công đoàn trường.

 

 

 

Phó Hiệu trưởng:

Thạc sỹ Giang Lê Nho

Thạc sỹ Nguyễn Anh Tuấn          

Đảm nhiệm các công việc:

Cùng Hiệu trưởng thực hiện các công việc trên