Trang chủ » Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Trường

- Chủ tịch hội đồng trường: Nghiêm Viết Hoàng 

- Các ủy viên

Ban giám hiệu:

- Hiệu trưởng: 
- Các Phó hiệu trưởng:

Các phòng chức năng và bộ phận:

• Phòng Tổ chức - Hành chính 
• Phòng Đào tạo 
• Phòng Tài chính - Kế toán 
• Phòng Công tác học sinh - sinh viên

• Phòng  Quản trị - Đời sống
• Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế
• Phòng Tuyển sinh và giới thiệu việc làm 
• Trung tâm Thư viện điện tử : 

• Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
• Trạm Y tế 

Các khoa:

1. Khoa Tài chính - Kế toán
2. Khoa Công nghệ thông tin
3. Khoa Điện
4. Khoa Công nghệ May  - Thời trang     
5. Khoa Khoa học cơ bản
6. Khoa Lý luận chính trị
7. Khoa Quản trị kinh doanh

Các tổ chức :

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020: 11đồng chí

- Đồng chí Nghiêm Viết Hoàng - Bí thư 
- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư, kiêm chủ nhiệm UBKT
- Đồng chí Tô Thị Thanh Bình - Trưởng ban Tuyên giáo
- Đồng chí Nguyễn Khắc Ngọc - Đảng uỷ viên, Hiệu trưởng
- Đồng chí Vũ Thị Toan - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Lê Thị Mai- Đảng uỷ viên
- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Phan Thu Hương - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Đinh Quang Dương - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Phạm Thị Minh Phương - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Luyện Thị Hồng Hạnh - Đảng uỷ viên

Ban Thường vụ Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020: 03 đồng chí

- Đồng chí Nghiêm Viết Hoàng - Bí thư 
- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư, kiêm chủ nhiệm UBKT
- Đồng chí Tô Thị Thanh Bình - Trưởng ban Tuyên giáo

Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012 - 2015: 09 đồng chí

- Đồng chí Nguyễn Khắc Ngọc - Chủ tịch
- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch
- Đồng chí Đỗ Thị Đảm - Phó chủ tịch

- Đồng chí Phạm Văn Tuyên - Uỷ viên 
- Đồng chí Vũ Công Hòa - Uỷ viên
- Đồng chí Đào Mạnh Quyền - Uỷ viên
- Đồng chí Phạm Thị Minh Phương - Uỷ viên
- Đồng chí Lê Thị Vân Anh - Uỷ viên
- Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Uỷ viên

 

 

 

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 03213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập