Trang chủ » Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Trường

- Chủ tịch hội đồng trường: Nghiêm Viết Hoàng 

- Các ủy viên

Ban giám hiệu:

- Hiệu trưởng: Nguyễn Khắc Ngọc
- Các Phó hiệu trưởng: Nguyễn Anh Tuấn, Tô Thị Thanh Bình

Các phòng chức năng và bộ phận:

• Phòng Tổ chức - Hành chính 
• Phòng Đào tạo 
• Phòng Tài chính - Kế toán 
• Phòng Công tác học sinh - sinh viên

• Phòng  Quản trị - Đời sống
• Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế
• Phòng Tuyển sinh và giới thiệu việc làm 
• Trung tâm Thư viện điện tử : 

• Trạm Y tế 

Các khoa:

1. Khoa Tài chính - Kế toán
2. Khoa Công nghệ thông tin
3. Khoa Điện
4. Khoa Công nghệ May  - Thời trang     
5. Khoa Khoa học cơ bản
6. Khoa Lý luận chính trị
7. Khoa Quản trị kinh doanh

Các tổ chức :

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025: 11đồng chí

- Đồng chí Nguyễn Khắc Ngọc - Bí thư 
- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư
- Đồng chí Tô Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban thường vụ
- Đồng chí Lê Thị Mai - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Đinh Quang Dương - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Phạm Thị Minh Phương - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Đỗ Thị Đảm - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Vũ Thị Toan - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Nguyễn Viết Hữu - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Hoàng Yến - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Đảng uỷ viên

Ban Thường vụ Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025: 03 đồng chí

- Đồng chí Nguyễn Khắc Ngọc - Bí thư 
- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư
- Đồng chí Tô Thị Thanh Bình - Ủy viên

Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022: 08 đồng chí

- Đồng chí Đỗ Thị Đảm - Chủ tịch
- Đồng chí Nguyễn Minh Hải - Phó chủ tịch
- Đồng chí Phạm Văn Tuyên - Uỷ viên 
- Đồng chí Vũ Công Hòa - Uỷ viên
- Đồng chí Đào Mạnh Quyền - Uỷ viên
- Đồng chí Phạm Thị Minh Phương - Ủy viên
- Đồng chí Lê Thị Vân Anh - Uỷ viên
- Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Uỷ viên

 

 

 

 

 

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập