Thí sinh sau khi đã trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ như sau: 1. Quyền của người học 2. Nghĩa vụ của người học »Xem chi tiết
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ GD&ĐT, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên thực hiện quy chế công khai theo những nội dung sau: »Xem chi tiết
Thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên quy định việc tính điểm đánh giá kết quả học phần của sinh viên đối với hệ cao đẳng chính quy của Trường như sau: »Xem chi tiết

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập