Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng nghề năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                  Hưng Yên, ngày 09  tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ NĂM 2016

            Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên thuộc hệ thống các trường công lập trực thuộc Bộ Công Thương, năm 2016 tuyển sinh hệ Cao đẳng nghề như sau:

                      Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển              Chỉ tiêu: 340

1. Thời gian đào tạo: 36 tháng
2. Đối tượng tuyển sinh : Học sinh  tốt nghiệp THPT, BTTHPT hoặc tương đương
3. Ngành nghề đào tạo - Hình thức tuyển sinh - Mức thu học phí:   

Nghề đào tạo

Mã nghề

Đối tượng, hình thức và thời gian tuyển sinh

1. Hàn

50510203

- Đối tượng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Hình thức: Xét điểm tổng kết các môn học của các năm học THPT hoặc tương đương..

- Hồ sơ: Theo mẫu của Bộ LĐTB&XH (có bán tại Trường).

- Nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Học phí: Thu theo quy định của Nhà nước.

2. Điện công nghiệp

50510302

3. Điện tử công nghiệp

50510345

4. May thời trang

50540205

5. Kế toán doanh nghiệp

50340301

4. Hồ sơ:

- Theo mẫu của Bộ LĐTB&XH (có bán tại Phòng Tuyển sinh)

- Học bạ, bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, BTTHPT

 (bản sao có công chứng)

            - 02 ảnh 4x6 và phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc của học sinh
       &