Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm

     Ngày 12/6/2011, Hội đồng khoa học và đào tạo trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên tổ chức nghiệm thu các đề tài khoa học và sáng kiến kinh nghiệm đợt 2 năm học 2010 -2011.

      Đến tham dự Hội nghị nghiệm thu có sự hiện diện của Nhà giáo ưu tú  Thạc sỹ Nghiêm Viết Hoàng Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường, các đồng chí trong Hội đồng cùng toàn thể các tác giả tham gia bảo vệ đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010-2011.

NGƯT. ThS. Nghiêm Viết Hoàng Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường phat biểu chỉ đạo Hội nghị.

     Các đề tài khoa học và sáng kiến kinh nghiệm chủ yếu tập trung vào những vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý đào tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy về các lĩnh vực kinh tế, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ thông tin, nghiên cứu lý luận, sản xuất, chuyển giao công nghệ... Hầu hết các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đều mang tính thực tiễn cao, áp dụng trực tiếp vào quá trình đào tạo, quản lý có hiệu quả trong Nhà trường.

     Hội đồng đánh giá cao kết quả các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm ở các phương diện: vấn đề nghiên cứu cấp thiết; cách tiếp cận, xử lý vấn đề logic, khoa học, tính ứng dụng thực tiễn, thể hiện sự đầu tư nghiên cứu, tìm tòi của các tác giả.

Một số hình ảnh trong Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch - Biểu mẫu đăng ký nhiệm vụ NCKH năm học 2021-2022
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
Các biểu mẫu thi đua khen thưởng
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Các biểu mẫu đăng ký, Đề cương NCKH năm học 2020 - 2021
Các biểu mẫu xét duyệt đề cương chi tiết nhiệm vụ NCKH cấp trường năm học 2018 - 2019
Kế hoạch và biểu mẫu đăng ký Nghiên cứu Khoa học năm học 2018-2019
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Kế hoạch công tác NCKH năm học 2016-2017 và các Biểu mẫu
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp bộ năm 2017
Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Đoàn của tổ chức JICA và Vụ phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công Thương đến thăm Trường và giới thiệu mô hình đào tạo KOSEN - Nhật Bản
Mẫu mẫu đề cương chi tiết, kế hoạch đề tài KH, SKKN năm học 2014 - 2015
Kế hoạch Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015
Thông báo kết quả nghiệm thu đề tài NCKH, SKKN cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu bản nhận xét phản biện đề tài-sáng ki ến cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu - Lịch bảo vệ đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Biên bản nghiệm thu đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Bản phản biện đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Tập đoàn giáo dục Site Skills Training - Australia thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Hướng dẫn viết đề cương chi tiết đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường Năm học 2013-2014
Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012
Các mẫu sổ tay giáo viên
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm
Kế hoạch tự đánh giá cấp trường
Hội thảo khoa học với nội dung “Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo”
Kế hoạch tổ chức hội thảo "Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo"
Hướng dẫn đăng ký xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học
Phòng hợp tác quan hệ quốc tế

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập