Hội đồng xét tặng danh hiệu NGƯT xin ý kiến đóng góp của CB, GV, VC và HSSV đối với 02 nhà giáo .

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU
NGND, NGƯT NĂM 2012

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hưng Yên, ngày 17 tháng 5 năm 2012

 THÔNG BÁO

(V/v xin ý kiến đóng góp Nhà giáo đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú)

            Thực hiện Công văn số 4085/BCT-TCCB ngày 15/5/2012 của Bộ Công Thương về việc thăm dò kết quả sơ duyệt lần thứ nhất Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT của Bộ năm 2012;

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012 trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên xin ý kiến đóng góp của cán bộ, giảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên. Đối với hai Nhà giáo:

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Số phiếu đạt

Tỷ lệ

01

Đinh Thị Vân Anh

1976

Phó trưởng khoa TCKT

9/9

100%

02

Phạm Thị Minh Phương

1975

Giảng viên khoa TCKT

9/9

100%

            Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 23/5/2012 (qua đồng chí Đỗ Thị Bích – Phó trưởng phòng TCHC) hoặc qua điện thoại  03 213 967 660 để tổng hợp báo cáo Bộ.

 Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)
Thạc sỹ Nghiêm Viết Hoàng

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid 19
Văn bản thi, xét nâng chuyển ngạch Giảng viên GDNN
Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm học 2018-2019
Thông báo kết quả xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019
Các mẫu phục vụ công tác tổng kết thi khen thưởng và đánh giá xếp loại cán bộ viên chức năm học 2019-2020
Tổng hợp đăng ký thi đua năm học 2018-2019
Mẫu kiểm điểm và bổ sung lý lịch đảng viên
Phiếu đánh giá và phân loại viêc chức nắm 2017-2018
Mẫu kê khai tài sản, thu nhập
Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
Đăng ký thi đua năm 2017 - 2018
Các mẫu phục vụ công tác tổng kết thi khen thưởng và đánh giá xếp loại cán bộ viên chức năm học 2017-2018
Bản kê khai tài sản, thu nhập
Mẫu tổng hợp giờ giảng
Bản đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015
Hội nghị tổng kết khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm học 2013 - 2014
Kết quả sơ duyệt danh hiệu nhà giáo Ưu tú năm 2014
Mẫu đăng ký giao ước thi đua
Kết quả sơ duyệt NGƯT 2014
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13 năm 2014
Kế hoạch Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014
Mẫu phiếu góp ý đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ nơi cư trú
Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức hàng năm
Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Các tiêu chí và hướng dẫn đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2013-2014
Hội đồng xét tặng danh hiệu NGƯT xin ý kiến đóng góp của CB, GV, VC và HSSV đối với 02 nhà giáo .
Phòng tổ chức hành chính

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập