Quy chế sử dụng điện

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         QUY CHẾ SỬ DỤNG ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:46/QĐ-CĐCNHY, ngày 10/02/2010
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Cán bộ, giảng viên, viên chức, và học sinh, sinh  viên của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

2. Các đơn vị và người lao động Nhà trường thuê thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn viên  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

1. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động thuê ngoài và học sinh, sinh  viên nhà trường về tình hình thiếu điện hiện nay và yêu cầu phải tiết kiệm trong sử dụng điện; tăng cường sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo về việc thực hiện tiết kiệm điện năng, chống sử dụng điện lãng phí  trong Trường.

2. Đề ra các biện pháp khả thi và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp cần thiết và phù hợp để tăng cường chống lãng phí điện năng, sử dụng tiết kiệm năng lượng điện.

 

        Chương II
NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN

Điều 3. Nội dung tuyên truyền.

1. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cán bộ, giảng viên, viên chức và HSSV thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, liên hệ trong sử dụng điện tại nơi làm việc và ở gia đình.

2. Lãnh đạo các các phòng, khoa, trung tâm, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV thuộc quyền quản lý của mình phải thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009 của Bộ Tài chính-Bộ Công Thương  hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 4. Các biện pháp tiết kiệm điện.

1. Các trang thiết bị điện trong các phòng khi không có người làm việc ở trong phòng đều phải cắt hết điện.

2. Các đèn trong phòng làm việc chỉ được bật khi đang làm việc (đọc công văn giấy tờ, đánh máy vi tính…).

3. Đèn bảo vệ: Bật vào lúc 18h 30 tắt vào 6h  sáng (mùa Đông); Bật vào lúc 19h  tắt vào 5h30  sáng (mùa Hè). Giảm 50% số lượng điện năng dùng cho chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân trường. Sử dụng đèn tiết kiệm điện năng, công suất phù hợp.

4. Mở hết các cử sổ và cửa phòng làm việc để lấy ánh sáng tự nhiên khi làm việc, nếu ánh sáng tự nhiên đã đủ để làm việc thì không bật đèn; tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm.

5. Chỉ sử dụng điều hòa khi thật cần thiết và để chế độ 25oC trở lên. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng đường thông gió và đường dẫn nhiệt để tránh tổn thất điện. Khi mở máy lạnh, cửa ra vào phải khép lại.

6. Máy vi tính chỉ được sử dụng cho công việc cơ quan, xong công việc phải cắt điện, không được dùng vào việc khác.

7. Máy photocoppy, máy in chỉ được sử dụng cho công việc của cơ quan, không được dùng cho công việc riêng cá nhân. Xong hết công việc phải cắt điện, không để chế độ chờ.

8. Không đun nấu bằng điện phục vụ mục đích riêng trong cơ quan;

9. Không in ấn, sao chụp những văn bản, tài liệu có thể tìm đọc trên mạng được. Dự thảo văn bản trình lãnh đạo thực hiện qua mạng, hạn chế trình dự thảo in sẵn.

Điều 5. Công tác kiểm tra, báo cáo

1. Phòng Quản trị đời sống có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị điện theo quy chế, nội quy của cơ quan.

2. Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm và giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện năng trong đơn vị; trong lớp mình quản lý.

 

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Tổ chức – Hành chính với các đơn vị thuộc Trường có trách nhiệm triển khai tới toàn thể Cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động thuê ngoài và học sinh, sinh  viên của Trường tổ chức thực hiện Quy chế này;

2. Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm và giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm trước Ban giám hiệu về kết quả thực hiện Quy chế này./.

CÁC TIN LIÊN QUAN

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập
Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức hàng tháng
Quy định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Hướng dẫn Về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm
Quy chế sử dụng điện
Quyết định Về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh của Trường năm 2012
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ
Quyết định Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
Quyết định Về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp
Quyết định V/v Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc Quy định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Năm học 2010-2011
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012
Quyết định V/v thành lập Hội đồng thi học sinh giỏi năm 2010
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên
Quyết định V/v thành lập Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập