Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

Ngày 24 tháng 3 năm 2014, tại Hội trường tầng II, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên (Đường An Vũ - Phường Hiến Nam - TP.Hưng Yên) đã tổ chức nghiệm thu Đề tài cấp Tỉnh năm 2013: “Thực trạng và giải pháp tăng cường sự liên kết giữa các trường với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Hưng Yên”” do NGƯT, Ths. Nghiêm Viết Hoàng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên làm chủ nhiệm đề tài.

(NGƯT, Ths. Nghiêm Viết Hoàng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, chủ nhiệm đề tài bảo vệ trước Hội đồng )

Với mục tiêu nghiên cứu đề tài là hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nghề, chất lượng đào tạo và sự liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp; phân tích thực trạng sự liên kết giữa các trường dạy nghề và doanh nghiệp trong đào tạo nghề; đề xuất một số giải pháp tăng cường sự liên kết giữa các trường dạy nghề và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghế đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và thống nhất đề tài xếp loại xuất sắc.

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU

(Theo quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số 18/QĐ-HĐKHCN ngày 18 tháng 3 năm 2014)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Học hàm, học vi

Ghi chú

1

Ngô Xuân Thái

Giám Đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Kỹ Sư

Chủ tịch

Hội đồng

2

Phạm Thị Lý

Phó Giám Đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Thạc sỹ

Phó Chủ tịch

Hội đồng

3

Nguyễn Kim Kế

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

Tiến sĩ

Ủy viên

phản biện

4

Đào Hồng Ngọc

Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu

Thạc sỹ

Ủy viên

phản biện

5

Nguyễn Thị Tái

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội

Cử nhân

Ủy viên

6

Lê Thanh Tân

Giám đốc xí nghiệp may xuất khẩu Yên Mỹ

Cử nhân

Ủy viên

7

Nguyễn Trường Long

Trưởng phòng Quản lý Khoa học - Sở KH&CN

Thạc sỹ

Ủy viên

thư ký

 

TẬP THỂ TÁC GIẢ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ths. Nghiêm Viết Hoàng

Hiệu trưởng

2

Ths. Giang Lê Nho

Phó hiệu trưởng

3

TS. Tô Thị Thanh Bình

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

4

Ths. Nguyễn Khắc Ngọc

Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

5

Ths. Nguyễn Minh Hải

Phó trưởng phòng NCKH&HTQT

6

Ths. Lê Thị Mai

Phó trưởng phòng Đào tạo

7

Ths. Đỗ Duy Quang

Phó trưởng khoa Điện

8

Ths. Ngô Thị Quỳnh Oanh

Giảng viên khoa KHCB

9

Ths. Đỗ Minh Công

Giảng viên khoa Điện

 

 

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch - Biểu mẫu đăng ký nhiệm vụ NCKH năm học 2021-2022
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
Các biểu mẫu thi đua khen thưởng
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Các biểu mẫu đăng ký, Đề cương NCKH năm học 2020 - 2021
Các biểu mẫu xét duyệt đề cương chi tiết nhiệm vụ NCKH cấp trường năm học 2018 - 2019
Kế hoạch và biểu mẫu đăng ký Nghiên cứu Khoa học năm học 2018-2019
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Kế hoạch công tác NCKH năm học 2016-2017 và các Biểu mẫu
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp bộ năm 2017
Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Đoàn của tổ chức JICA và Vụ phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công Thương đến thăm Trường và giới thiệu mô hình đào tạo KOSEN - Nhật Bản
Mẫu mẫu đề cương chi tiết, kế hoạch đề tài KH, SKKN năm học 2014 - 2015
Kế hoạch Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015
Thông báo kết quả nghiệm thu đề tài NCKH, SKKN cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu bản nhận xét phản biện đề tài-sáng ki ến cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu - Lịch bảo vệ đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Biên bản nghiệm thu đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Bản phản biện đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Tập đoàn giáo dục Site Skills Training - Australia thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Hướng dẫn viết đề cương chi tiết đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường Năm học 2013-2014
Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012
Các mẫu sổ tay giáo viên
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm
Kế hoạch tự đánh giá cấp trường
Hội thảo khoa học với nội dung “Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo”
Kế hoạch tổ chức hội thảo "Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo"
Hướng dẫn đăng ký xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học
Phòng hợp tác quan hệ quốc tế

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập