Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Ngày 20 tháng 3 năm 2014, tại phòng họp 205, Bộ Công Thương (54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức nghiệm thu Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển công nghiệp nông thôn ở Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa” do Ths. Giang Lê Nho, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên làm chủ nhiệm đề tài.

(Ths. Giang Lê Nho, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên,  Chủ nhiệm đề tài bảo vệ trước Hội đồng)

Với mục tiêu nghiên cứu đề tài là nghiên cứu, tổng hợp, chọn lọc các cấn đề lý luận cơ bản và đánh giá thực trạng về công nghiệp nông thôn ở Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Từ đó, đề ra các giải pháp nhằm phát triển công nghiệp nông thôn ở ba tỉnh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào công tác phát triển công nghiệp nông thôn ở ba tỉnh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Đề tài gồm 2 phần: Báo cáo phúc trình và 6 chuyên đề nghiên cứu có giá trị lý luận và thực tiễn rất lớn. Phần báo cáo phúc trình của đề tài đã làm rõ , toàn diện các vấn đề lý luận về công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đề tài đã đưa ra kinh nghiệm tại một số quốc gia và địa phương trong quá trình xây dựng công nghiệp nông thôn, như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Phần hệ các chuyên đề gồm 6 chuyên đề nghiên cứu về các vấn đề như: những vấn đề lý luận về phát triển công nghiệp nông thôn; thực trạng phát triển công nghiệp nông thôn ở Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh; đề xuất một số giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn ở Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh...

Với kết quả nghiên cứu đã đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá xếp loại đề tài đạt loại Xuất sắc.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch - Biểu mẫu đăng ký nhiệm vụ NCKH năm học 2021-2022
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
Các biểu mẫu thi đua khen thưởng
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Các biểu mẫu đăng ký, Đề cương NCKH năm học 2020 - 2021
Các biểu mẫu xét duyệt đề cương chi tiết nhiệm vụ NCKH cấp trường năm học 2018 - 2019
Kế hoạch và biểu mẫu đăng ký Nghiên cứu Khoa học năm học 2018-2019
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Kế hoạch công tác NCKH năm học 2016-2017 và các Biểu mẫu
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp bộ năm 2017
Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Đoàn của tổ chức JICA và Vụ phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công Thương đến thăm Trường và giới thiệu mô hình đào tạo KOSEN - Nhật Bản
Mẫu mẫu đề cương chi tiết, kế hoạch đề tài KH, SKKN năm học 2014 - 2015
Kế hoạch Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015
Thông báo kết quả nghiệm thu đề tài NCKH, SKKN cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu bản nhận xét phản biện đề tài-sáng ki ến cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu - Lịch bảo vệ đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Biên bản nghiệm thu đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Bản phản biện đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Tập đoàn giáo dục Site Skills Training - Australia thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Hướng dẫn viết đề cương chi tiết đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường Năm học 2013-2014
Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012
Các mẫu sổ tay giáo viên
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm
Kế hoạch tự đánh giá cấp trường
Hội thảo khoa học với nội dung “Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo”
Kế hoạch tổ chức hội thảo "Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo"
Hướng dẫn đăng ký xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học
Phòng hợp tác quan hệ quốc tế

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập