Bản đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN
Đơn vị:.........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ
DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2014 - 2015
Đơn vị:....................................................................................................

I. Cá nhân

 

Số TT

Họ và tên

Danh hiệu thi đua, khen thưởng

Ký tên

 

Lao động tiên tiến

Giấy khen của Hiệu trưởng

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương

Chiến sỹ thi đua toàn quốc

Bằng khen Bộ Công Thương

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TẬP THỂ

Tập thể tiên tiến

Tập thể xuất sắc

Bằng khen

 Bộ Công Thương

Bằng khen

 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

Hưng Yên, ngày     tháng     năm 2014

Phụ trách đơn vị

 

Ghi chú:

- Các đơn vị triển khai đăng ký thi đua năm học 2014 - 2015, gửi bản đăng ký về phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 05 tháng 10 năm 2014;

- Các đồng chí tham khảo các tiêu chuẩn để lựa chọn đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng tại địa chỉ phòng Tổ chức - Hành chính trên website: hic.edu.vn(Chọn để xem chi tiết hướng dẫn);

- Đánh dấu “x” vào ô lựa chọn đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2014 - 2015.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid 19
Văn bản thi, xét nâng chuyển ngạch Giảng viên GDNN
Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm học 2018-2019
Thông báo kết quả xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019
Các mẫu phục vụ công tác tổng kết thi khen thưởng và đánh giá xếp loại cán bộ viên chức năm học 2019-2020
Tổng hợp đăng ký thi đua năm học 2018-2019
Mẫu kiểm điểm và bổ sung lý lịch đảng viên
Phiếu đánh giá và phân loại viêc chức nắm 2017-2018
Mẫu kê khai tài sản, thu nhập
Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
Đăng ký thi đua năm 2017 - 2018
Các mẫu phục vụ công tác tổng kết thi khen thưởng và đánh giá xếp loại cán bộ viên chức năm học 2017-2018
Bản kê khai tài sản, thu nhập
Mẫu tổng hợp giờ giảng
Bản đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015
Hội nghị tổng kết khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm học 2013 - 2014
Kết quả sơ duyệt danh hiệu nhà giáo Ưu tú năm 2014
Mẫu đăng ký giao ước thi đua
Kết quả sơ duyệt NGƯT 2014
Quyết định Về việc thành lập Ban thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13 năm 2014
Kế hoạch Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014
Mẫu phiếu góp ý đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ nơi cư trú
Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức hàng năm
Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Các tiêu chí và hướng dẫn đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2013-2014
Hội đồng xét tặng danh hiệu NGƯT xin ý kiến đóng góp của CB, GV, VC và HSSV đối với 02 nhà giáo .
Phòng tổ chức hành chính

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập