Chuẩn đầu ra đối với chương trình đào tạo các ngành hệ Cao đẳng

Chuẩn đầu ra đối với chương trình đào tạo các ngành hệ Cao đẳng

Tên các Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra Số Quyết định phê duyệt chuẩn đầu ra, ngày ban hành
Kế toán Chọn file để xem chi tiết 604/QĐ-CĐCNHY, 31/12/2013
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Chọn file để xem chi tiết 605/QĐ-CĐCNHY, 31/12/2013
Công nghệ may Chọn file để xem chi tiết 606/QĐ-CĐCNHY, 31/12/2013
Công nghệ thông tin Chọn file để xem chi tiết 549/QĐ-CĐCNHY, 30/10/2014
Quản trị kinh doanh Chọn file để xem chi tiết 547/QĐ-CĐCNHY, 30/10/2014
Tài chính - Ngân Hàng Chọn file để xem chi tiết 550/QĐ-CĐCNHY, 30/10/2014
Hệ Thống thông tin quản lý Chọn file để xem chi tiết 548/QĐ-CĐCNHY, 30/10/2014

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Chuẩn đầu ra đối với chương trình đào tạo các ngành hệ Cao đẳng
Liên hệ
Các khoa ngành của trường
Các phòng ban của trường
Hệ thống đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Ban giám hiệu
Giới thiệu trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên
Sứ mạng lịch sử của trường

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập