Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016

 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2015.

          Ngày 15 tháng 3 năm 2016, tại phòng họp 207, Bộ Công Thương (54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức nghiệm thu Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng định hướng thị trường lao động phù hợp với phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” do ThS. Nguyễn Khắc Ngọc, Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên làm chủ nhiệm đề tài.

 (ThS. Nguyễn Khắc Ngọc, phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, chủ nhiệm đề tài bảo vệ trước Hội đồng)

          Với mục tiêu nghiên cứu đề tài là hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường lao động với phát triển bền vững các khu công nghiệp; phân tích thực trạng thị trường lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, từ đó đề xuất giải pháp nhằm định hướng thị trường lao động phù hợp với phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

          Sau khi nghe báo cáo của Chủ nhiệm đề tài, ý kiến của các thành viên Hội đồng và giải trình thêm về một số nội dung, Hội đồng nhất trí đánh giá là Đề tài đã đáp ứng và hoàn thành được yêu cầu và mục tiêu đặt ra, có những phân tích, nghiên cứu chuyên sâu và đưa ra được những giải pháp vĩ mô có tính khả thi đối với việc phát triển thị trường lao động nói chung và thị trường lao động tại Hưng Yên nói riêng.

          Kết thúc buổi họp, Hội đồng đã đồng thuận, nhất trí thông qua và thống nhất đề tài xếp loại xuất sắc. Hội đồng cũng đề nghị Bộ Công Thương có những đầu tư cần thiết để có thể triển khai thực hiện các kết quả của Đề tài trong thực tế, đồng thời phổ biến rộng rãi nội dung Đề tài tới cộng đồng doanh nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm, người lao động... trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:

CÁC TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch - Biểu mẫu đăng ký nhiệm vụ NCKH năm học 2021-2022
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
Các biểu mẫu thi đua khen thưởng
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Các biểu mẫu đăng ký, Đề cương NCKH năm học 2020 - 2021
Các biểu mẫu xét duyệt đề cương chi tiết nhiệm vụ NCKH cấp trường năm học 2018 - 2019
Kế hoạch và biểu mẫu đăng ký Nghiên cứu Khoa học năm học 2018-2019
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Kế hoạch công tác NCKH năm học 2016-2017 và các Biểu mẫu
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp bộ năm 2017
Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Đoàn của tổ chức JICA và Vụ phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công Thương đến thăm Trường và giới thiệu mô hình đào tạo KOSEN - Nhật Bản
Mẫu mẫu đề cương chi tiết, kế hoạch đề tài KH, SKKN năm học 2014 - 2015
Kế hoạch Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015
Thông báo kết quả nghiệm thu đề tài NCKH, SKKN cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu bản nhận xét phản biện đề tài-sáng ki ến cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu - Lịch bảo vệ đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Biên bản nghiệm thu đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Bản phản biện đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Tập đoàn giáo dục Site Skills Training - Australia thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Hướng dẫn viết đề cương chi tiết đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường Năm học 2013-2014
Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012
Các mẫu sổ tay giáo viên
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm
Kế hoạch tự đánh giá cấp trường
Hội thảo khoa học với nội dung “Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo”
Kế hoạch tổ chức hội thảo "Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo"
Hướng dẫn đăng ký xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học
Phòng hợp tác quan hệ quốc tế

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập