Đề án tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy nam 2016 của trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP 
HƯNG YÊN

Số: 98 /ĐATS-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hưng Yên, ngày 05 tháng 5  năm 2016

ĐỀ ÁN
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

Chọn file để xem

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng năm 2018
Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2017 và phương hướng công tác tuyển sinh năm 2018
Phiếu tuyển sinh cao đẳng năm 2017
Cam kết công khai tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh năm 2017
Xét tuyển nguyện vọng 2
Đề án tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy nam 2016 của trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng năm 2017
Phiếu đăng ký học nghề năm 2016
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ sơ cấp nghề kế toán hành chính sự nghiệp
Phiếu đăng ký học nghề
Sơ đồ hướng dẫn thí sinh đến trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Thông báo đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy năm 2011
Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ CĐ lên đại học ĐH Sao Đỏ ngành Kế toán năm 2011
Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học năm 2016
Tuyển sinh từ cao đẳng lên Đại học Thương mại năm 2011
Thông báo tuyển sinh TCCN năm 2016
Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng nghề năm 2016
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾT HỢP VỚI ĐÀO TẠO BẬC TRUNG CẤP NĂM 2017
Tuyển sinh cao đẳng chuyên nghiệp năm 2016

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 03213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập