Quyết định Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

     

ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN MỸ
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN*

Số  12 -QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hưng Yên, ngày  12  tháng 4  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo
 tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
--------------

       - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

        - Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐU, ngày 07/4/2017 của Đảng uỷ Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên về tổ chức cuộc thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017;

        - Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, gồm các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo.

 Điều 2. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và chỉ đạo cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng Kế hoạch số 10 -KH/ĐU ngày 07/4/2017 của Ban chấp hành đảng bộ về tổ chức cuộc thi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

 Điều 3. Các Chi bộ và các đồng chí có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.


Nơi nhận:

- Ban TG Huyện uỷ;
- Các đ/c ĐUV;|
- Các Chi bộ;
- Công đoàn;
- Đoàn TNCSHCM;
- Trang thông tin điện tử của Trường;
- Lưu: VP ĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
Bí thư
Nghiêm Viết Hoàng
(Đã ký)

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 7 KHÓA XII CỦA ĐẢNG
Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, Đại hội Chi bộ 2 lần thứ 12 nhiệm kỳ 2017 – 2020
Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, Đại hội Chi bộ 1 lần thứ 12 nhiệm kỳ 2017 – 2020
Thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Quyết định Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Kế hoạch tổ chức cuộc thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII
Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ của chi ủy nơi cư trú năm 2016
Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2016
Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2016
Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 – 2020
Kế hoạch kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, ql; đánh giá, ..., đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm năm 2014
Chi bộ cơ sở chính trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 03213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập