Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

Ngày 03 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường tầng II, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên đã tổ chức nghiệm thu Đề tài cấp Tỉnh năm 2017: “Một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” do  ThS. Nguyễn Minh Hải - Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế làm chủ nhiệm đề tài.

Tại Hội đồng nghiệm thu, ThS. Nguyễn Minh Hải – Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm tác giả Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên báo cáo tóm tắt kết quả công trình nghiên cứu, với mục tiêu nghiên cứu đề tài là hệ thống hoá có chọn lọc những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình phát triển, hình thành cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu đề tài; Đề tài tập trung phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao  tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Trên cơ sở phân tích thực trạng, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, đề tài đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã lần lượt đưa ra ý kiến nhận xét, chỉ ra những ưu điểm cũng như những mặt còn tồn tại của đề tài và đặt câu hỏi cho nhóm tác giả. Nhìn chung, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của nhóm tác giả trong quá trình làm việc. Đây là đề tài có ý nghĩa khoa học và mang tính thực tiễn cao, bố cục các nội dung được triển khai logic và hợp lý.

Sau phần nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, nhóm tác giả đã tiếp thu ý kiến và trả lời những câu hỏi của Hội đồng đặt ra.

Kết thúc buổi họp, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và thống nhất đề tài xếp loại xuất sắc. Hội đồng cũng đề nghị cần có những đầu tư cần thiết để có thể triển khai thực hiện các kết quả của Đề tài trong thực tế, đồng thời phổ biến rộng rãi nội dung Đề tài tới các cơ sở đào tạo, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hoạch đính chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch - Biểu mẫu đăng ký nhiệm vụ NCKH năm học 2021-2022
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
Các biểu mẫu thi đua khen thưởng
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Các biểu mẫu đăng ký, Đề cương NCKH năm học 2020 - 2021
Các biểu mẫu xét duyệt đề cương chi tiết nhiệm vụ NCKH cấp trường năm học 2018 - 2019
Kế hoạch và biểu mẫu đăng ký Nghiên cứu Khoa học năm học 2018-2019
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Kế hoạch công tác NCKH năm học 2016-2017 và các Biểu mẫu
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp bộ năm 2017
Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Đoàn của tổ chức JICA và Vụ phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công Thương đến thăm Trường và giới thiệu mô hình đào tạo KOSEN - Nhật Bản
Mẫu mẫu đề cương chi tiết, kế hoạch đề tài KH, SKKN năm học 2014 - 2015
Kế hoạch Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015
Thông báo kết quả nghiệm thu đề tài NCKH, SKKN cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu bản nhận xét phản biện đề tài-sáng ki ến cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu - Lịch bảo vệ đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Biên bản nghiệm thu đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Bản phản biện đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Tập đoàn giáo dục Site Skills Training - Australia thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Hướng dẫn viết đề cương chi tiết đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường Năm học 2013-2014
Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012
Các mẫu sổ tay giáo viên
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm
Kế hoạch tự đánh giá cấp trường
Hội thảo khoa học với nội dung “Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo”
Kế hoạch tổ chức hội thảo "Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo"
Hướng dẫn đăng ký xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học
Phòng hợp tác quan hệ quốc tế

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập