Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu:

- Hiệu trưởng: 
- Các Phó hiệu trưởng:

Các phòng chức năng và bộ phận:

• Phòng Tổ chức - Hành chính 
• Phòng Đào tạo 
• Phòng Tài chính - Kế toán 
• Phòng Công tác học sinh - sinh viên

• Phòng  Quản trị - Đời sống
• Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế
• Phòng Tuyển sinh và giới thiệu việc làm 
• Trung tâm Thư viện điện tử : 

• Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
• Trạm Y tế 

Các khoa:

1. Khoa Tài chính - Kế toán
2. Khoa Công nghệ thông tin
3. Khoa Điện
4. Khoa Công nghệ May  - Thời trang     
5. Khoa Khoa học cơ bản
6. Khoa Lý luận chính trị
7. Khoa Quản trị kinh doanh

Các tổ chức đoàn thể:

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020: 11đồng chí

- Đồng chí Nghiêm Viết Hoàng - Bí thư 
- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư, kiêm chủ nhiệm UBKT
- Đồng chí Giang Lê Nho - Trưởng ban Tổ chức
- Đồng chí Tô Thị Thanh Bình - Trưởng ban Tuyên giáo
- Đồng chí Vũ Thị Toan - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Đinh Thị Vân Anh - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Nguyễn Khắc Ngọc - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Lê Thị Mai- Đảng uỷ viên
- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Phan Thu Hương - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Đinh Quang Dương - Đảng uỷ viên

Ban Thường vụ Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020: 03 đồng chí

- Đồng chí Nghiêm Viết Hoàng - Bí thư 
- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư, kiêm chủ nhiệm UBKT
- Đồng chí Tô Thị Thanh Bình - Trưởng ban Tuyên giáo

Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012 - 2015: 09 đồng chí

- Đồng chí Tô Thị Thanh Bình - Chủ tịch
- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch
- Đồng chí Nguyễn Khắc Ngọc - Phó chủ tịch
- Đồng chí Phạm Văn Tuyên - Uỷ viên 
- Đồng chí Đỗ Thị Đảm - Uỷ viên
- Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Uỷ viên
- Đồng chí Vũ Công Hoà - Uỷ viên
- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Uỷ viên
- Đồng chí Phan Thu Hương

Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012- 2015:

- Cơ sở chính: 

              - Đồng chí Phạm Văn Mùa - Bí thư
              - Đồng chí Phạm Ngọc Bình- Phó Bí thư 
              - Đồng chí Phạm Xuân Hoàng - Phó Bí thư   

- Cơ sở 2:

             - Đồng chí Phạm Minh Hoàng - Bí thư

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Chuẩn đầu ra đối với chương trình đào tạo các ngành hệ Cao đẳng
Liên hệ
Các khoa ngành của trường
Các phòng ban của trường
Hệ thống đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Ban giám hiệu
Giới thiệu trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên
Sứ mạng lịch sử của trường

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 03213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập