Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu:

- Hiệu trưởng: 
- Các Phó hiệu trưởng:

Các phòng chức năng và bộ phận:

• Phòng Tổ chức - Hành chính 
• Phòng Đào tạo 
• Phòng Tài chính - Kế toán 
• Phòng Công tác học sinh - sinh viên

• Phòng  Quản trị - Đời sống
• Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế
• Phòng Tuyển sinh và giới thiệu việc làm 
• Trung tâm Thư viện điện tử : 

• Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
• Trạm Y tế 

Các khoa:

1. Khoa Tài chính - Kế toán
2. Khoa Công nghệ thông tin
3. Khoa Điện
4. Khoa Công nghệ May  - Thời trang     
5. Khoa Khoa học cơ bản
6. Khoa Lý luận chính trị
7. Khoa Quản trị kinh doanh

Các tổ chức đoàn thể:

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020: 11đồng chí

- Đồng chí Nghiêm Viết Hoàng - Bí thư 
- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư, kiêm chủ nhiệm UBKT
- Đồng chí Tô Thị Thanh Bình - Trưởng ban Tuyên giáo
- Đồng chí Nguyễn Khắc Ngọc - Đảng uỷ viên, Trưởng ban tổ chức
- Đồng chí Vũ Thị Toan - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Lê Thị Mai- Đảng uỷ viên
- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Phan Thu Hương - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Đinh Quang Dương - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Phạm Thị Minh Phương - Đảng uỷ viên
- Đồng chí Luyện Thị Hồng Hạnh - Đảng uỷ viên

Ban Thường vụ Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020: 03 đồng chí

- Đồng chí Nghiêm Viết Hoàng - Bí thư 
- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư, kiêm chủ nhiệm UBKT
- Đồng chí Tô Thị Thanh Bình - Trưởng ban Tuyên giáo

Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012 - 2015: 09 đồng chí

- Đồng chí Nguyễn Khắc Ngọc - Chủ tịch
- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch
- Đồng chí Đỗ Thị Đảm - Phó chủ tịch

- Đồng chí Phạm Văn Tuyên - Uỷ viên 
- Đồng chí Vũ Công Hòa - Uỷ viên
- Đồng chí Đào Mạnh Quyền - Uỷ viên
- Đồng chí Phạm Thị Minh Phương - Uỷ viên
- Đồng chí Lê Thị Vân Anh - Uỷ viên
- Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Uỷ viên

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015- 2018:

- Cơ sở chính: 

              - Đồng chí Phạm Văn Mùa - Bí thư
     

- Cơ sở 2:

             - Đồng chí Đàm Thế Đồng - Bí thư

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Chuẩn đầu ra đối với chương trình đào tạo các ngành hệ Cao đẳng
Liên hệ
Các khoa ngành của trường
Các phòng ban của trường
Hệ thống đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Ban giám hiệu
Giới thiệu trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên
Sứ mạng lịch sử của trường

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 03213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập