TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN

 

        Ngày 05/11/2020, Tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng mô hình liên kết đào tạo giữa nhà trường với các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề tại tỉnh Hưng Yên”. Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Minh Hải, Đề tài do Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên chủ trì thực hiện. Ông. Trần Tùng Chuẩn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị.

 

 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá đề tài đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đề ra, thực hiện có chất lượng các nội dung nghiên cứu và đầy đủ các sản phẩm theo yêu cầu. Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị thực tiễn, có đóng góp mới trong việc thực hiện mô hình liên kết đào tạo của các Trường đào tạo với các Doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để các Sở, Ban, Ngành và chính quyền các cấp xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, xây dựng lộ trình kế hoạch cụ thể và ứng dụng triển khai mô hình liên kết đào tạo, sử dụng và nhân rộng mô hình liên kết đào tạo giữa các CSGDNN với doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng Khoa học và Công nghệ nhất trí nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đề tài được đánh giá xếp loại Xuất sắc.


Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

  

 

 

 

 

 

                                       

 

 

                                 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch - Biểu mẫu đăng ký nhiệm vụ NCKH năm học 2021-2022
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
Các biểu mẫu thi đua khen thưởng
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Các biểu mẫu đăng ký, Đề cương NCKH năm học 2020 - 2021
Các biểu mẫu xét duyệt đề cương chi tiết nhiệm vụ NCKH cấp trường năm học 2018 - 2019
Kế hoạch và biểu mẫu đăng ký Nghiên cứu Khoa học năm học 2018-2019
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Kế hoạch công tác NCKH năm học 2016-2017 và các Biểu mẫu
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp bộ năm 2017
Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Đoàn của tổ chức JICA và Vụ phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công Thương đến thăm Trường và giới thiệu mô hình đào tạo KOSEN - Nhật Bản
Mẫu mẫu đề cương chi tiết, kế hoạch đề tài KH, SKKN năm học 2014 - 2015
Kế hoạch Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015
Thông báo kết quả nghiệm thu đề tài NCKH, SKKN cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu bản nhận xét phản biện đề tài-sáng ki ến cấp trường năm học 2013-2014
Mẫu - Lịch bảo vệ đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Biên bản nghiệm thu đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Mẫu - Bản phản biện đề tài KH, SKKN cấp Phòng-Khoa-Trung tâm năm học 2013-2014
Tập đoàn giáo dục Site Skills Training - Australia thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Hướng dẫn viết đề cương chi tiết đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường Năm học 2013-2014
Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012
Các mẫu sổ tay giáo viên
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm
Kế hoạch tự đánh giá cấp trường
Hội thảo khoa học với nội dung “Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo”
Kế hoạch tổ chức hội thảo "Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo"
Hướng dẫn đăng ký xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học
Phòng hợp tác quan hệ quốc tế

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập