Chương trình đào tạo nghề CNTT(ƯDPM) trình độ Cao đẳng

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-CĐCNHY  ngày 04/9/2019

  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)

 

Tên nghề: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm).

Mã nghề: 6480202.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.

Hình thức đào tạo: Chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

 

1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Số lượng môn học: 32.

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ (2.115 giờ).

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 435 giờ.

- Khối lượng các môn học chung/MÔN HỌC chuyên môn: 1.680 giờ.

(Lý thuyết 555, thực hành, thực tập: 1.064 giờ, kiểm tra: 61 giờ).

       - Thời gian khóa học: 2,5 năm.

2. Nội dung chương trình

Mã MH/ MĐ

Tên môn học, MÔN HỌC

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

LT

TH

TT

KT

I

Các môn học chung

17

435

170

242

0

23

MH 01

Giáo dục chính trị

3

75

39

31

 

5

MH 02

Pháp luật

2

30

18

10

 

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

 

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

3

75

36

35

 

4

MH 05

Tin học

3

75

15

58

 

2

MH 06

Anh văn

4

120

57

57

 

6

II

Các môn học đào tạo nghề

73

1.680

555

839

225

61

II.1

Các môn học cơ sở

22

480

192

268

0

20

MH 07

Phương pháp tối ưu

2

45

18

25

 

2

MH 08

Cấu trúc máy tính

2

45

18

25

 

2

MH 09

Ngoại vi và giao diện

2

45

18

25

 

2

MH 10

Microsft Word

3

60

24

34

 

2

MH 11

Microsft Power Point

2

30

12

16

 

2

MH 12

Microsoft Excel

4

90

36

50

 

4

MH 13

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

2

45

18

25

 

2

MH 14

Cơ sở dữ liệu

2

45

18

25

 

2

MH 15

Ngôn ngữ lập trình C

3

75

30

43

 

2

II.2

Các môn học chuyên môn nghề

42

1.020

318

442

225

35

MH 16

Photoshop

4

90

36

50

 

4

MH 17

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

4

90

36

50

 

4

MH 18

Hệ điều hành

2

45

18

25

 

2

MH 19

Mạng máy tính

4

90

36

50

 

4

MH 20

Bảo trì hệ thống

3

75

30

42

 

3

MH 21

Anh văn chuyên ngành

3

60

24

34

 

2

MH 22

Lắp ráp và bảo trì máy tính

3

60

24

34

 

2

MH 23

Phân tích thiết kế HTTT

4

75

30

41

 

4

MH 24

Lập trình hướng đối tượng

3

60

24

33

 

3

MH 25

Corel Draw

4

90

36

50

 

4

MH 26

Microsoft Access

3

60

24

33

 

3

MH 27

Thực tập tốt nghiệp

5

225

 

 

225

 

II.3

Các môn học tự chọn

9

180

45

129

0

6

MH 28

Xây dựng phần mềm quản lý

3

60

15

43

 

2

MH 29

Kỹ thuật dựng phim

3

60

15

43

 

2

MH 30

Lập trình Visual Basic

3

60

15

43

 

2

MH 31

Xây dựng website

3

60

15

43

 

2

MH 32

AutoCAD

3

60

15

43

 

2

 

Tổng cộng

90

2.115

725

1.081

225

84

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông tin văn bằng tốt nghiệp năm 2018
Thông tin văn bằng tốt nghiệp năm 2017
Chương trình đào tạo nghề Thiết kế thời trang - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề May thời trang - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ May - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Quản trị kinh doanh - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Tài chính - Ngân hàng - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Kế toán - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ Hàn - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề KT Máy lạnh & Điều hòa KK
Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề CNKT Điện, Điện tử trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề CNTT(ƯDPM) trình độ Cao đẳng
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN CỬ GIÁO VIÊN THAM DỰ HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GDNN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020
Quy chế Đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luỹ Mô_Đun hoặc tín chỉ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.
Công khai thông tin Chương trình đào tạo
Danh sách học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2016
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp năm 2015
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2015
Kế hoạch thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông niên khoá 2013 - 2015
Lễ phát bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp năm 2014
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2014
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2014
Kế hoạch Thực tập, viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông khóa 46
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Niên khoá 2011-2013
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông - Ngành Kế toán - Niên khoá 2011-2013
Cac quy chế đào tạo
Danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 44
Danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Điểm thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Điểm thi tốt nghiệp hệ trung cấp khóa 44
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ cao đẳng liên thông khoá 44
Khai mạc hội thi HSSV giỏi cấp trường năm 2012
Lễ khai giảng lớp liên thông từ CĐ lên ĐH Kinh tế quốc dân hệ chính quy năm 2012
Thông báo nhập học Lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2012
Kết quả thi tuyển sinh liên thông KTQD K12
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp và TCCN năm 2012
Kết quả thi tuyển sinh liên thông Đại học Điện lực hệ chính quy
Danh sách trúng tuyển Liên thông từ TCCN lên Cao đẳng Khoá 45
Lễ phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp hệ chính quy năm 2011
Kế hoạch ôn thi học sinh, sinh viên giỏi kế toán cơ sở 2 năm 2010-2011
Danh sách trúng tuyển và Thông báo nhập học lớp liên thông từ CĐ lên ĐH Thương Mại năm 2011
Khai giảng lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Thương mại đặt tại trường CĐCNHY
Phòng đào tạo

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập