Chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp - Trình độ Cao đẳng

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 360/QĐ–CĐCNHY ngày 04/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)

Tên nghề: Điện tử công nghiệp.

Mã nghề: 6520225.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.

Hình thức đào tạo: Chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

 

1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

          - Số lượng môn học/mô đun: 34.

          - Khối lượng kiến thức toàn khoá học: 98 tín chỉ.

          - Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ.

          - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1815 giờ.

          - Khối lượng lý thuyết: 833 giờ; Thực hành, thực tập: 1317 giờ.

          - Thời gian đào tạo khoá học: 2,5 năm.

 

2. Nội dung chương trình

 

Mã MH/

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập(giờ)

Tổng số

(giờ)

Lý thuyết

(1TC=

15h)

Thực hành/

thực tập/

thảo luận

Thi/

kiểm tra

I

Các môn học chung

20

435

157

255

23

MH01

Chính trị

4

75

41

29

5

MH02

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH04

Giáo dục quốc phòng-An ninh

3

75

36

35

4

MH05

Tin học

3

75

15

58

2

MH06

Anh văn

6

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

 

 

 

 

 

II.1

Các môn học, mô đun cơ sở

22

420

194

204

22

MH 07

An toàn lao động

2

30

14

14

2

MH 08

Tiếng anh chuyên ngành

2

30

14

14

2

MĐ 09

Điện kỹ thuật

3

60

40

17

3

MĐ 10

Đo lường điện – điện tử

3

60

28

29

3

MĐ 11

Điện cơ bản

2

45

14

29

2

MĐ 12

Máy điện

3

60

28

29

3

MĐ 13

Trang bị điện

3

60

28

29

3

MĐ 14

Thiết kế mạch điện – điện tử

2

45

13

30

2

MĐ 15

Vẽ điện

2

30

15

13

2

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

46

1155

398

712

45

MĐ 16

Linh kiện điện tử

4

75

42

29

4

MĐ 17

Chế tạo mạch in - hàn linh kiện

2

45

10

33

2

MĐ 18

Mạch điện tử cơ bản

4

90

26

60

4

MĐ 19

Điện tử công suất

3

75

30

42

3

MĐ 20

Điện tử nâng cao

3

60

28

29

3

MĐ 21

Kỹ thuật xung - số

3

75

27

45

3

MĐ 22

Kỹ thuật cảm biến

3

60

28

29

3

MĐ 23

Điện tử tương tự

4

75

34

37

4

MĐ 24

Vi xử lý 

3

75

28

44

3

MĐ 25

PLC cơ bản

4

90

60

26

4

MĐ 26

Điều khiển điện khí nén

3

90

28

59

3

MĐ 27

Kỹ thuật phát thanh - truyền hình

5

120

57

58

5

MĐ 28

Thực tập tốt nghiệp

5

225

0

221

4

II.3

Các môn học tự chọn

10

240

84

146

10

MĐ 29

Lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử

4

90

28

58

4

MĐ 30

Điều khiển thủy lực

3

75

30

42

3

MĐ 31

Vi điều khiển

3

75

30

42

3

MĐ 32

PLC nâng cao

3

75

30

42

3

MĐ 33

Mạng truyền thông công nghiệp

3

75

30

42

3

MĐ 34

Rô bốt công nghiệp

3

75

30

42

3

 

Tổng

98

2250

833

1317

100

               

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông tin văn bằng tốt nghiệp năm 2018
Thông tin văn bằng tốt nghiệp năm 2017
Chương trình đào tạo nghề Thiết kế thời trang - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề May thời trang - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ May - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Quản trị kinh doanh - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Tài chính - Ngân hàng - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Kế toán - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ Hàn - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề KT Máy lạnh & Điều hòa KK
Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề CNKT Điện, Điện tử trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề CNTT(ƯDPM) trình độ Cao đẳng
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN CỬ GIÁO VIÊN THAM DỰ HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GDNN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020
Quy chế Đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luỹ Mô_Đun hoặc tín chỉ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.
Công khai thông tin Chương trình đào tạo
Danh sách học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2016
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp năm 2015
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2015
Kế hoạch thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông niên khoá 2013 - 2015
Lễ phát bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp năm 2014
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2014
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2014
Kế hoạch Thực tập, viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông khóa 46
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Niên khoá 2011-2013
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông - Ngành Kế toán - Niên khoá 2011-2013
Cac quy chế đào tạo
Danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 44
Danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Điểm thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Điểm thi tốt nghiệp hệ trung cấp khóa 44
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ cao đẳng liên thông khoá 44
Khai mạc hội thi HSSV giỏi cấp trường năm 2012
Lễ khai giảng lớp liên thông từ CĐ lên ĐH Kinh tế quốc dân hệ chính quy năm 2012
Thông báo nhập học Lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2012
Kết quả thi tuyển sinh liên thông KTQD K12
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp và TCCN năm 2012
Kết quả thi tuyển sinh liên thông Đại học Điện lực hệ chính quy
Danh sách trúng tuyển Liên thông từ TCCN lên Cao đẳng Khoá 45
Lễ phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp hệ chính quy năm 2011
Kế hoạch ôn thi học sinh, sinh viên giỏi kế toán cơ sở 2 năm 2010-2011
Danh sách trúng tuyển và Thông báo nhập học lớp liên thông từ CĐ lên ĐH Thương Mại năm 2011
Khai giảng lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Thương mại đặt tại trường CĐCNHY
Phòng đào tạo

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập