Chương trình đào tạo nghề Công nghệ Hàn - Trình độ Cao đẳng

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-CĐCNHY ngày 04/9/2019

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)

 

Tên nghề: Công nghệ hàn.

Mã nghề: 6520123.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.

Hình thức đào tạo: Chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

 

1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Số lượng môn học, mô đun: 30.

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2295 giờ.

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ.

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1860 giờ.

- Khối lượng lý thuyết:  727 giờ ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1469 giờ; Kiểm tra: 99 giờ.

- Thời gian khóa học: 2,5 năm.

 

2. Nội dung chương trình

 

Mã MH/

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập(giờ)

Tổng số

Lý thuyết

TH,Thực tập

Kiểm tra

I

Các môn học chung

20

435

157

255

23

MH01

Chính trị

4

75

41

29

5

MH02

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH04

Giáo dục quốc phòng- An ninh

3

75

36

35

4

MH05

Tin học

3

75

15

58

2

MH06

Anh văn

6

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

II.1

Các môn học, mô đun cơ sở

14

300

183

101

16

MH07

Vẽ kỹ thuật cơ khí

4

90

28

58

4

MH08

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

2

30

28

 

2

MH09

Vật liệu cơ khí

2

30

28

 

2

MH10

Cơ kỹ thuật

2

30

28

 

2

MH11

Kỹ thuật điện-Điện tử công nghiệp

2

30

28

0

2

MH12

An toàn lao động

2

30

14

 14

2

MĐ13

Điện tử cơ bản

2

60

29

29

2

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

57

1395

345

997

53

MĐ13

Chế tạo phôi hàn

4

90

28

58

4

MĐ14

Gá lắp kết cấu hàn

2

45

14

29

2

MĐ15

Hàn hồ quang tay cơ bản

8

180

42

132

6

MĐ16

Hàn hồ quang tay nâng cao

5

120

8

108

4

MĐ17

Hàn MIX/MAG cơ bản

4

90

28

58

4

MĐ18

Hàn MIX/MAG nâng cao

2

60

8

50

2

MĐ19

Hàn TIG cơ bản

4

90

28

58

4

MH20

Quy trình hàn

2

30

28

 0

2

MĐ21

Kiểm tra và đánh giá mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế

3

45

42

 0

3

MĐ22

Hàn TIG nâng cao

2

60

4

54

2

MĐ23

Hàn ống công nghệ cao

4

120

3

113

4

MĐ24

Hàn tiếp xúc(hàn điện trở)

2

45

14

29

2

MĐ25

Hàn tự động dưới lớp thuốc

2

45

14

29

2

MH26

Tổ chức quản lý sản xuất   

2

30

28

2

MĐ27

Tính toán kết cấu hàn

2

45

14

29

2

MH28

Anh văn chuyên ngành

4

75

42

29

4

MĐ29

Thực tập tốt nghiệp

5

225

 

221

 4

II.3

Môn học, mô đun tự chọn

7

165

42

116

7

MĐ30

Hàn vẩy

5

120

28

87

5

MĐ31

Hàn đắp

2

45

14

29

2

 

Tổng

98

2295

727

1469

99

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông tin văn bằng tốt nghiệp năm 2018
Thông tin văn bằng tốt nghiệp năm 2017
Chương trình đào tạo nghề Thiết kế thời trang - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề May thời trang - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ May - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Quản trị kinh doanh - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Tài chính - Ngân hàng - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Kế toán - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ Hàn - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề KT Máy lạnh & Điều hòa KK
Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề CNKT Điện, Điện tử trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề CNTT(ƯDPM) trình độ Cao đẳng
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN CỬ GIÁO VIÊN THAM DỰ HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GDNN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020
Quy chế Đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luỹ Mô_Đun hoặc tín chỉ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.
Công khai thông tin Chương trình đào tạo
Danh sách học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2016
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp năm 2015
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2015
Kế hoạch thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông niên khoá 2013 - 2015
Lễ phát bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp năm 2014
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2014
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2014
Kế hoạch Thực tập, viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông khóa 46
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Niên khoá 2011-2013
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông - Ngành Kế toán - Niên khoá 2011-2013
Cac quy chế đào tạo
Danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 44
Danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Điểm thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Điểm thi tốt nghiệp hệ trung cấp khóa 44
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ cao đẳng liên thông khoá 44
Khai mạc hội thi HSSV giỏi cấp trường năm 2012
Lễ khai giảng lớp liên thông từ CĐ lên ĐH Kinh tế quốc dân hệ chính quy năm 2012
Thông báo nhập học Lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2012
Kết quả thi tuyển sinh liên thông KTQD K12
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp và TCCN năm 2012
Kết quả thi tuyển sinh liên thông Đại học Điện lực hệ chính quy
Danh sách trúng tuyển Liên thông từ TCCN lên Cao đẳng Khoá 45
Lễ phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp hệ chính quy năm 2011
Kế hoạch ôn thi học sinh, sinh viên giỏi kế toán cơ sở 2 năm 2010-2011
Danh sách trúng tuyển và Thông báo nhập học lớp liên thông từ CĐ lên ĐH Thương Mại năm 2011
Khai giảng lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Thương mại đặt tại trường CĐCNHY
Phòng đào tạo

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập