Chương trình đào tạo nghề Kế toán - Trình độ Cao đẳng

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Chương trình được ban hành theo Quyết định số 360/QĐ–CĐCNHY ngày 04/09/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)

 

Tên nghề: Kế toán.

Mã nghề: 6340301.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.

Hình thức đào tạo: Chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

 

1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

          - Số lượng môn học: 33.

          - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 98 tín chỉ (2.265 giờ).

          - Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ.

          - Khối lượng các môn học chuyên môn: 1.830 giờ.

          - Khối lượng lý thuyết: 712 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.458 giờ.

          - Thời gian khóa học: 2,5 năm.

2. Nội dung chương trình

 

Mã MH

Tên môn học

Số tín chỉ

Thời gian học tập

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

21

435

157

255

23

MH01

Giáo dục chính trị

5

75

41

29

5

MH02

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

3

75

36

35

4

MH05

Tin học

3

75

15

58

2

MH06

Tiếng Anh

6

120

42

72

6

II

Các môn học chuyên môn 

77

1.830

555

1.203

72

II.1

Môn học cơ sở

14

300

120

166

14

MH07

Luật kinh tế

2

45

15

28

2

MH08

Tiếng Anh chuyên ngành

2

45

15

28

2

MH09

Kinh tế vi mô

2

45

15

28

2

MH10

Nguyên lý thống kê

2

45

15

28

2

MH11

Lý thuyết tài chính tiền tệ

2

45

15

28

2

MH12

Nguyên lý kế toán

4

75

45

26

4

II.2

Môn học chuyên môn

55

1.350

375

925

50

MH13

Quản trị tài chính doanh nghiệp

2

45

15

28

2

MH14

Thống kê doanh nghiệp

2

45

15

28

2

MH15

Kế toán doanh nghiệp 1

6

120

60

54

6

MH16

Kế toán doanh nghiệp 2

6

120

60

54

6

MH17

Tổ chức công tác kế toán  doanh nghiệp

2

45

15

28

2

MH18

Thực hành kế toán 1

4

120

 

116

4

MH29

Thực hành kế toán 2

4

120

 

116

4

MH20

Kế toán thương mại, dịch vụ và XDCB

3

60

30

27

3

MH21

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

3

60

30

27

3

MH22

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

45

15

28

2

MH23

Kế toán quản trị chi phí

3

60

30

27

3

MH24

Kế toán hành chính sự nghiệp

4

75

45

26

4

MH25

Kiểm toán

2

45

15

28

2

MH26

Thuế

2

45

15

28

2

MH27

Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình

2

45

15

28

2

MH28

Tin học kế toán

3

75

15

57

3

MH29

Thực tập tốt nghiệp

5

225

 

225

 

II.3

Môn học tự chọn

8

180

60

112

8

MH30

Kế toán thuế

2

45

15

28

2

MH31

Phân tích báo cáo tài chính

2

45

15

28

2

MH32

Thị trường chứng khoán

2

45

15

28

2

MH33

Định giá tài sản

2

45

15

28

2

MH34

Kinh tế đầu tư

2

45

15

28

2

MH35

Bảo hiểm

2

45

15

28

2

MH36

Kinh tế vĩ mô

2

45

15

28

2

MH37

Quản trị học

2

45

15

28

2

MH38

Marketing

2

45

15

28

2

MH39

Lập và phân tích dự án đầu tư

2

45

15

28

2

Tổng cộng

98

2.265

712

1.458

95

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông tin văn bằng tốt nghiệp năm 2018
Thông tin văn bằng tốt nghiệp năm 2017
Chương trình đào tạo nghề Thiết kế thời trang - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề May thời trang - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ May - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Quản trị kinh doanh - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Tài chính - Ngân hàng - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Kế toán - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ Hàn - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề KT Máy lạnh & Điều hòa KK
Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề CNKT Điện, Điện tử trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề CNTT(ƯDPM) trình độ Cao đẳng
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN CỬ GIÁO VIÊN THAM DỰ HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GDNN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020
Quy chế Đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luỹ Mô_Đun hoặc tín chỉ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.
Công khai thông tin Chương trình đào tạo
Danh sách học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2016
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp năm 2015
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2015
Kế hoạch thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông niên khoá 2013 - 2015
Lễ phát bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp năm 2014
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2014
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2014
Kế hoạch Thực tập, viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông khóa 46
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Niên khoá 2011-2013
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông - Ngành Kế toán - Niên khoá 2011-2013
Cac quy chế đào tạo
Danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 44
Danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Điểm thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Điểm thi tốt nghiệp hệ trung cấp khóa 44
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ cao đẳng liên thông khoá 44
Khai mạc hội thi HSSV giỏi cấp trường năm 2012
Lễ khai giảng lớp liên thông từ CĐ lên ĐH Kinh tế quốc dân hệ chính quy năm 2012
Thông báo nhập học Lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2012
Kết quả thi tuyển sinh liên thông KTQD K12
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp và TCCN năm 2012
Kết quả thi tuyển sinh liên thông Đại học Điện lực hệ chính quy
Danh sách trúng tuyển Liên thông từ TCCN lên Cao đẳng Khoá 45
Lễ phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp hệ chính quy năm 2011
Kế hoạch ôn thi học sinh, sinh viên giỏi kế toán cơ sở 2 năm 2010-2011
Danh sách trúng tuyển và Thông báo nhập học lớp liên thông từ CĐ lên ĐH Thương Mại năm 2011
Khai giảng lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Thương mại đặt tại trường CĐCNHY
Phòng đào tạo

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập