Chương trình đào tạo nghề Tài chính - Ngân hàng - Trình độ Cao đẳng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số 360/QĐ–CĐCNHY ngày 04/09/2019

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)


Tên nghề: Tài chính - Ngân hàng.

Mã nghề: 6340202.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.

Hình thức đào tạo: Chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

 1. Khối lượng kiến thức và thời gian của khóa học

          - Số lượng môn học: 34.

          - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 94 tín chỉ (2.265 giờ).

          - Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 435 giờ.

          - Khối lượng các môn học chuyên môn: 1 830 giờ.

          - Khối lượng lý thuyết:  662  giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.512 giờ.

          - Thời gian khóa học: 2,5 năm.

2. Nội dung chương trình

MH

Tên môn học

Số tín chỉ

Thời gian học tập ( giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/Bài tập

Kiểm tra

I.

Các môn học chung

21

435

157

255

23

MH01

Giáo dục chính trị

5

75

41

29

5

MH02

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH04

Giáo dục quốc phòng và an ninh

3

75

36

35

4

MH05

Tin học

3

75

15

58

2

MH06

Tiếng Anh

6

120

42

72

6

II.

Các môn học chuyên môn ngành

73

1830

505

1257

68

 II.1

Môn học cơ sở

19

435

142

274

19

MH07

Luật kinh tế

2

45

15

28

2

MH08

Kinh tế vĩ mô

2

45

15

28

2

MH09

Toán tài chính

2

45

15

28

2

MH10

Tiếng Anh chuyên ngành

2

45

15

28

2

MH11

Marketing căn bản

2

45

15

28

2

MH12

Tiền tệ ngân hàng

2

45

15

28

2

MH13

Nguyên lý kế toán

2

45

15

28

2

MH14

Lý thuyết tài chính

2

45

15

28

2

MH15

Thị trường tài chính

3

75

22

50

3

II.2

Môn học chuyên môn ngành

48

1 260

318

899

43

MH16

Marketing ngân hàng

3

75

22

50

3

MH17

Kế toán doanh nghiệp 1

3

75

22

50

3

MH18

Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương

3

75

22

50

3

MH19

Tài chính doanh nghiệp

3

75

22

50

3

MH20

Phân tích tài chính doanh nghiệp

3

75

22

50

3

MH21

Thẩm định dự án đầu tư

3

75

22

50

3

MH22

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1

4

90

30

56

4

MH23

Kế toán doanh nghiệp 2

3

75

22

50

3

MH24

Kế toán ngân hàng thương mại 1

4

90

30

56

4

MH25

Tài chính quốc tế

3

75

22

50

3

MH26

Quản trị dự án đầu tư

2

45

15

28

2

MH27

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2

2

45

15

28

2

MH28

Kế toán ngân hàng thương mại 2

3

75

22

50

3

MH29

Dịch vụ ngân hàng hiện đại

2

45

15

28

2

MH30

Quản trị rủi ro ngân hàng

2

45

15

28

2

MH31

Thực tập tốt nghiệp

5

225

0

225

0

II.3

Môn học tự chọn

6

135

40

84

6

MH32

Thuế

2

45

15

28

2

MH33

Định giá tài sản

2

45

15

28

2

MH34

Thị trường chứng khoán

2

45

15

28

2

MH35

Kinh tế vĩ mô

2

45

15

28

2

MH36

Bảo hiểm

2

45

15

28

2

MH37

Kinh tế đầu tư

2

45

15

28

2

 

Tổng cộng

94

2.265

662

1.512

91

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông tin văn bằng tốt nghiệp năm 2018
Thông tin văn bằng tốt nghiệp năm 2017
Chương trình đào tạo nghề Thiết kế thời trang - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề May thời trang - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ May - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Quản trị kinh doanh - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Tài chính - Ngân hàng - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Kế toán - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ Hàn - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề KT Máy lạnh & Điều hòa KK
Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề CNKT Điện, Điện tử trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề CNTT(ƯDPM) trình độ Cao đẳng
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN CỬ GIÁO VIÊN THAM DỰ HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GDNN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020
Quy chế Đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luỹ Mô_Đun hoặc tín chỉ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.
Công khai thông tin Chương trình đào tạo
Danh sách học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2016
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp năm 2015
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2015
Kế hoạch thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông niên khoá 2013 - 2015
Lễ phát bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp năm 2014
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2014
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2014
Kế hoạch Thực tập, viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông khóa 46
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Niên khoá 2011-2013
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông - Ngành Kế toán - Niên khoá 2011-2013
Cac quy chế đào tạo
Danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 44
Danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Điểm thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Điểm thi tốt nghiệp hệ trung cấp khóa 44
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ cao đẳng liên thông khoá 44
Khai mạc hội thi HSSV giỏi cấp trường năm 2012
Lễ khai giảng lớp liên thông từ CĐ lên ĐH Kinh tế quốc dân hệ chính quy năm 2012
Thông báo nhập học Lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2012
Kết quả thi tuyển sinh liên thông KTQD K12
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp và TCCN năm 2012
Kết quả thi tuyển sinh liên thông Đại học Điện lực hệ chính quy
Danh sách trúng tuyển Liên thông từ TCCN lên Cao đẳng Khoá 45
Lễ phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp hệ chính quy năm 2011
Kế hoạch ôn thi học sinh, sinh viên giỏi kế toán cơ sở 2 năm 2010-2011
Danh sách trúng tuyển và Thông báo nhập học lớp liên thông từ CĐ lên ĐH Thương Mại năm 2011
Khai giảng lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Thương mại đặt tại trường CĐCNHY
Phòng đào tạo

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập