Chương trình đào tạo nghề Công nghệ May - Trình độ Cao đẳng

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-CĐCNHY  ngày 04/09/ 2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)

 

Tên ngành, nghề: Công nghệ may.                         

Mã ngành, nghề: 6540204.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.

Hình thức đào tạo: Chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

 

1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Số lượng môn học, mô đun: 25.

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 93 Tín chỉ ( 2.155 giờ).

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ.

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:1.750 giờ.

- Khối lượng lý thuyết: 662 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.410 giờ.

 

2. Nội dung chương trình

Mã MH/

Tên môn học/mô đun

Thời gian học tập (giờ)

Số tín chỉ

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập

Kiểm tra

I

Các môn học chung

20

435

157

255

23

MH01

Giáo dục chính trị

4

75

41

29

5

MH02

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

3

75

36

35

4

MH05

Tin học

3

75

15

58

2

MH06

Anh văn

6

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn    

73

1.750

505

1.185

60

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

9

135

95

31

9

MH07

Vẽ kỹ thuật ngành may

2

30

20

8

2

MH08

Nguyên liệu may – phụ liệu may

2

30

23

5

2

MH09

An toàn lao động

1

15

12

2

1

MH10

Hệ thống cỡ số trang phục

2

30

20

8

2

MH11

Quản lý chất lượng

2

30

20

8

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

58

1.495

360

1.090

45

12

Thiết kế trang phục 1

6

120

60

55

5

13

Thiết kế trang phục 2

7

160

45

110

5

14

Thiết bị may

4

90

30

56

4

15

Công nghệ may trang phục 1

8

195

45

145

5

16

Công nghệ may trang phục 2

8

195

60

130

5

17

Công nghê may TP 3

9

240

30

203

7

18

Tin học ứng dụng ngành may

7

180

45

130

5

MĐ19

Tiếng anh chuyên ngành

2

30

20

8

2

MĐ20

Đồ án  thiết kế và công nghệ

2

60

5

53

2

MH21

Thực tập tốt nghiệp

5

225

20

200

5

II.3

Môn học, môđun tự chọn

6

120

50

64

6

MH22

Mỹ thuật trang phục

2

30

20

8

2

MH23

Marketting ngành may

2

 30

15

13

2

24

Thiết kế trang phục truyền thống

2

30

15

13

2

MH25

Quá trình hoàn tất vải

2

30

20

8

2

 

Tổng

93

2.155

662

1.410

83

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông tin văn bằng tốt nghiệp năm 2018
Thông tin văn bằng tốt nghiệp năm 2017
Chương trình đào tạo nghề Thiết kế thời trang - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề May thời trang - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ May - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Quản trị kinh doanh - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Tài chính - Ngân hàng - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Kế toán - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ Hàn - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp - Trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề KT Máy lạnh & Điều hòa KK
Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề CNKT Điện, Điện tử trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề CNTT(ƯDPM) trình độ Cao đẳng
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN CỬ GIÁO VIÊN THAM DỰ HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GDNN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020
Quy chế Đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luỹ Mô_Đun hoặc tín chỉ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.
Công khai thông tin Chương trình đào tạo
Danh sách học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2016
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp năm 2015
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2015
Kế hoạch thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông niên khoá 2013 - 2015
Lễ phát bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp năm 2014
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2014
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2014
Kế hoạch Thực tập, viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông khóa 46
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Niên khoá 2011-2013
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông - Ngành Kế toán - Niên khoá 2011-2013
Cac quy chế đào tạo
Danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 44
Danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Điểm thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 43
Điểm thi tốt nghiệp hệ trung cấp khóa 44
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ cao đẳng liên thông khoá 44
Khai mạc hội thi HSSV giỏi cấp trường năm 2012
Lễ khai giảng lớp liên thông từ CĐ lên ĐH Kinh tế quốc dân hệ chính quy năm 2012
Thông báo nhập học Lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2012
Kết quả thi tuyển sinh liên thông KTQD K12
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp, ôn thi và thi tốt nghiệp Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp và TCCN năm 2012
Kết quả thi tuyển sinh liên thông Đại học Điện lực hệ chính quy
Danh sách trúng tuyển Liên thông từ TCCN lên Cao đẳng Khoá 45
Lễ phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp hệ chính quy năm 2011
Kế hoạch ôn thi học sinh, sinh viên giỏi kế toán cơ sở 2 năm 2010-2011
Danh sách trúng tuyển và Thông báo nhập học lớp liên thông từ CĐ lên ĐH Thương Mại năm 2011
Khai giảng lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Thương mại đặt tại trường CĐCNHY
Phòng đào tạo

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập