THÔNG BÁO VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

THÔNG BÁO

VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

          Trường Cao đẳng Công Nghiệp Hưng Yên được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  tỉnh Hưng Yên cấp phép Huấn luyện và cấp Chứng chỉ An toàn, Vệ sinh lao động theo giấy chứng nhận số: 01/2020-GCN cho 4 nhóm thuộc hạng B (huấn luyện nhóm 1,4,5 và 6) theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; Nghị định số 140/2018/ NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

          Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên và Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên về tăng cường Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động cho lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhà trường thông báo đến các doanh nghiệp phối hợp đăng ký tổ chức Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động cho lao động nhằm nâng cao an toàn về tài sản, con người trong quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của đơn vị.

1. Chi tiết nhóm đối tượng huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động

          (Đối tượng tại Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động được quy định)

                - Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

          - Nhóm 4:   Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

          - Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

          - Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

 

2. Thời gian và nội dung huấn luyện

Stt

Nhóm

Thời gian học

Nội dung huấn luyện

Chứng chỉ, Chứng nhận

1

Nhóm 1

16 giờ

Theo chương trình khung quy định  tại  Nghị định số 44/2016/ NĐ-CP ngày 15/5/2016

 

Chứng nhận

(thời hạn 02 năm)

2

Nhóm 4

16 giờ

Ghi vào sổ của công ty (thời hạn 01 năm)

3

Nhóm 5

 16 giờ

Chứng nhận

(thời hạn 02 năm)

4

Nhóm 6

4 giờ

Chứng nhận

(thời hạn 02 năm)

3. Hồ sơ gồm: 02 ảnh (3 x 4), bản sao chứng minh thư nhân dân, danh sách đăng ký theo mẫu.

     4. Thời gian, địa điểm học:

          - Thời gian học: Theo yêu cầu của Đơn vị, Doanh nghiệp hoặc nhóm học viên(có nhu cầu).

          - Địa điểm học: Khóa huấn luyện an toàn lao động tổ chức tại trường hoặc do Quý Đơn vị, Doanh nghiệp, nhóm học viên yêu cầu  có thể được tổ chức tại các địa phương khác, các khu công nghiệp hoặc các khu chế xuất ngay tại nhà máy sản xuất của quý doanh nghiệp

      Chi tiết liên hệ: Các ngày trong tuần

Khoa Quản trị kinh doanh, trường Cao đẳng Công Nghiệp Hưng Yên

      Địa chỉ: Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Mọi thông tin xin liên hệ: Mr Hùng, Số điện thoại: 0976281177

-Email: antoanlaodong89@gmail.com; Website: http://www.hic.edu.vn

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     (Đã ký)

                                                                             Nguyễn Khắc Ngọc

CÁC TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Khoa quản trị kinh doanh

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập