Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN

 CS2

1. Nghề Công nghệ thông tin (ƯDPM) - Trình độ cao đẳng      (xem chi tiết)

2. Nghề Kế toán - Trình độ cao đẳng      (xem chi tiết)

3. Nghề Tài chính - Ngân hàng - Trình độ cao đẳng      (xem chi tiết)

4. Nghề Quản trị kinh doanh - Trình độ cao đẳng      (xem chi tiết)

5. Nghề Công nghệ may - Trình độ cao đẳng      (xem chi tiết)

6. Nghề May thời trang - Trình độ cao đẳng      (xem chi tiết)

7. Nghề Công nghệ KT điện, điện tử - Trình độ cao đẳng      (xem chi tiết)

8. Nghề Điện công nghiệp - Trình độ cao đẳng      (xem chi tiết)

9. Nghề Điện tử công nghiệp - Trình độ cao đẳng      (xem chi tiết)

10. Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ trung cấp       (xem chi tiết)

11. Nghề May thời trang - Trình độ trung cấp       (xem chi tiết)

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập