Phòng công tác học sinh sinh viên

I - BAN LÃNH ĐẠO GỒM:

Phụ trách phòng:    TS. Nguyễn Minh Hải      

ĐT: 0221.3.967.183 - 02212244468
Email: minhhaicdcnhy@gmail.com

 Phó phòng:           Ths. Đinh Văn Bộ  

                                    ĐT: 0988.569.797

Phó phòng:            Ths. Ngô Thị Liên    

ĐT: 0222.6.539.369 -0912.428.857

Email: ngolien72@gmail.com

II - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Quản lý học sinh, sinh viên:

- Quản lý, giáo dục, giúp đỡ học sinh, sinh viên thực hiện đúng nội quy, quy chế của nhà trường đề ra.

- Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên sau khi đã trúng tuyển vào trường.

- Sắp xếp học sinh, sinh viên vào học theo đúng chuyên ngành đã đăng ký dự tuyển, tổ chức làm thẻ học sinh, sinh viên, thẻ bảo hiểm....

- Sắp xếp học sinh đăng ký ở nội trú, liên hệ với nhân dân địa phương cho học sinh đăng ký ở ngoại  trú.

- Tổ chức cho học sinh, sinh viên học tập chính trị đầu khoá, cuối khoá.

- Tổ chức cho học sinh, sinh viên học tập nội quy, quy chế, và các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước.

- Tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh, sinh viên khi mới nhập trường và khám sức khoẻ định kỳ theo từng năm học.

- Tổ chức họp bầu Ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn để quản lý lớp và duy trì nề nếp học tập.

- Cùng BCH đoàn trường tổ chức đại hội lớp, chi đoàn để kiện toàn bộ máy lãnh đạo của lớp của đoàn sau mỗi năm học.

- Quản lý học sinh, sinh viên trong giờ học tập trên lớp cũng như giờ tự tu tại KTX theo đúng nội quy, quy chế.

2 - Quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên:

- Thu nhận, lưu giữ hồ sơ học sinh, sinh viên theo từng  khoá học.

- Lập hồ sơ trích ngang học sinh, sinh viên theo danh sách lớp, học sinh, sinh viên ở nội trú, ngoại trú.

- Lập danh sách học sinh, sinh viên được hưởng chế độ ưu đãi, trợ cấp xã hội...

- Lập danh sách học sinh, sinh viên được khen thưởng, kỷ luật.

- Quản lý điểm học tập, điểm rèn luyện theo học kỳ và năm học.

3 - Giải quyết chế độ chính sách:

- Lập danh sách học sinh, sinh viên được  miễn, giảm học phí đối với con thương binh, bệnh binh, con liệt sỹ, con bị nhiễm chất độc hoá học... con dân tộc vùng cao, con mồ côi, con thuộc diện hộ đói, nghèo theo chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước.

- Liên hệ với ngân hàng chính sách xã hội để học sinh, sinh viên có khó khăn về kinh tế được vay tiền của quỹ tín dụng đào tạo.

- Phối hợp với Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể để học sinh, sinh viên tham gia và được hưởng quyền lợi bảo hiểm.

- Tổ chức xét điểm rèn luyện, xét học bổng theo quy định.

- Giải quyết mọi thủ tục, giấy tờ liên quan đến học sinh, sinh viên một cách nhanh chóng và chính xác.

4 - Các nhiệm vụ khác:

- Phối hợp với các phòng, khoa, Đoàn TN và Công an địa phương tăng cường tuyên truyền giáo dục cho học sinh, sinh viên phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong trường học.

- Phát động phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để chào mừng     các ngày lễ lớn trong năm.

- Tổ chức phát thanh tuyên truyền trên đài truyền thanh của trường, tổ chức các buổi văn hoá, văn nghệ, TDTT, hội thảo, toạ đàm, diễn đàn thanh niên, nêu gương người tốt việc tốt.

- Tổ chức chào cờ mỗi tháng một lần  nhằm đánh giá  nhận xét công tác tháng và triển khai công tác tháng sau.

- Tổ chức Hội học sinh, sinh viên, đội tự quản, thanh niên tình nguyện tham gia các phong trào trong nhà trường, gúp đỡ học sinh, sinh viên trong học tập và rèn luyện, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, thanh niên tình nguyện hè hàng năm.

- Thường xuyên phối hợp với phụ huynh học sinh, sinh viên để có biện pháp giáo dục và xử lý kịp thời đối với những học sinh, sinh viên vi phạm nội quy. 

-  Đề nghị hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên. 

-  Tổng kết công tác thi đua khen thưởng sau mỗi năm học.

-  Liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp trong, ngoài địa bàn tạo điều kiện giúp đỡ học sinh, sinh viên có việc làm ổn định sau khi ra trường.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc tạm dừng tập trung học sinh khóa 54 đến nhận lớp
Quyết định V/v Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên năm 2016
Quyết định về việc ban hành Quy trình, tiêu chí, chỉ tiêu, trình tự xét khen thưởng và Quy trình, trình tự xét kỷ luật học sinh, sinh viên
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên các lớp khoá 47, 48 học kỳ I năm học 2014-2015
Quyết định về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí học phí 1 năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ II K46, K47 năm học 2013-2014
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2014-2015
Quyết định và danh sách học bổng kỳ I K46, K47
Quy định Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên
Hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2013-2014
Thông báo Về việc cam kết trả nợ vốn vay ngân hàng
Hưỡng dẫn Quy trình cấp giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Quyết định Về việc ban hành Quy định đối với HSSV nội trú Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó
Thông báo Về việc thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Phòng công tác học sinh sinh viên

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập