Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn tuyển sinh: 02213.587.898 - 0906.015.579 - 0906.241.587 Email: pts.hic@gmail.com

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

1. Địa chỉ, điện thoại, fax, website:

      - Cơ sở 1:

                        + Địa chỉ: Giai Phạm – Yên Mỹ - Hưng Yên.

                        + Điện thoại:     03213. 943 550

                        + Fax:               03213. 967 065

                        + Website: hic.edu.vn

                        + Email: CNTTQLKT@yahoo.com

      - Cơ sở 2:

                        + Địa chỉ: Đồng Kỵ – Từ Sơn – Bắc Ninh.

                        + Điện thoại:     02413. 831 709

                        + Fax:               02413. 740 293

                        + Website: hic.edu.vn

                        + Email: PDTCS2@yahoo.com

CÁC TIN LIÊN QUAN

Chuẩn đầu ra đối với chương trình đào tạo các ngành hệ Cao đẳng
Liên hệ
Các khoa ngành của trường
Các phòng ban của trường
Hệ thống đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Ban giám hiệu
Giới thiệu trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên
Sứ mạng lịch sử của trường