Liên hệ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

1. Địa chỉ, điện thoại, fax, website:

      - Cơ sở 1:

                        + Địa chỉ: Giai Phạm – Yên Mỹ - Hưng Yên.

                        + Điện thoại:     0221.3943.550

                        + Fax:               0221.3967 065

                        + Website: hic.edu.vn

                        + Email: CNTTQLKT@yahoo.com

      - Cơ sở 2:

                        + Địa chỉ: Đồng Kỵ – Từ Sơn – Bắc Ninh.

                        + Điện thoại:     0222.3831 709

                        + Fax:               0222.3740 293

                        + Website: hic.edu.vn

                        + Email: PDTCS2@yahoo.com

CÁC TIN LIÊN QUAN

Chuẩn đầu ra đối với chương trình đào tạo các ngành hệ Cao đẳng
Liên hệ
Các khoa ngành của trường
Các phòng ban của trường
Hệ thống đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Ban giám hiệu
Giới thiệu trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên
Sứ mạng lịch sử của trường

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 03213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập