Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn tuyển sinh: 02213.587.898 - 0906.015.579 - 0906.241.587 Email: pts.hic@gmail.com

Xem mẫu đăng ký

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Kính gửi: HĐTS trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên năm 2015

Họ tên thí sinh:(*) Ngày sinh:(*)

Số báo danh:(*)  Phái: Khu vực: Đối tượng:
Địa chỉ liên hệ:(*)
Email:              Điện thoại:(*)

Đã tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015:

Tại trường:      Khối thi:  
Điểm môn 1:(*)   Điểm môn 2:(*) Điểm môn 3:(*)

Nay tôi đăng ký xét tuyển vào trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

Với chuyên ngành:  

Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác.


Mã xác nhận: Nhập mã xác nhận:(*)