Trang chủ » Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẫn ISO 9001:2008

1. Tầm nhìn:

         Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên phấn đấu trở thành trường đại học đa ngành, chất lượng cao của Bộ Công Thương trong những năm tới, có nhiệm vụ đào tạo cán bộ khoa học công nghệ đạt chuẩn quốc gia và quốc tế. Trường vận hành theo phương châm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người học, luôn giúp người học thực hiện ước mơ hoài bão của mình.

Trở thành trường có vị trí cao trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; có khả năng cạnh tranh về các mặt sau: - Chất lượng và hiệu quả cao trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, theo các ngành công nghệ mũi nhọn đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cao cấp, chất lượng cao; - Trở thành Trung tâm văn hoá, đạo đức và phát triển văn hóa nhà trường;

- Phát triển các dịch vụ đào tạo, nghiên cứu đáp ứng nhu cầu kinh tế- xã hội, nhu cầu của các đối tác, khách hàng; - Phát triển chính sách và các cơ chế quản lý nhà trường hiện đại;

- Có nhiều quỹ học bổng và các chính sách hỗ trợ học tập, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên…

2. Sứ mạng:

     Trường CĐCN Hưng Yên thông qua giáo dục và đào tạo góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống,phát triển bền vững xã hội, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹthuật và công nghệ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thờiTrường còn là Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễnsản xuất và đời sống, phục vụ có hiệu quả đối với cộng đồng xã hội và xây dựng nền kinh tế tri thức.