Liên hệ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

1. Địa chỉ, điện thoại, fax, website:

      - Cơ sở 1:

                        + Địa chỉ: Giai Phạm – Yên Mỹ - Hưng Yên.

                        + Điện thoại:     0221.3943.550

                        + Fax:               0221.3967 065

                        + Website: hic.edu.vn

                        + Email: CNTTQLKT@yahoo.com

      - Cơ sở 2:

                        + Địa chỉ: Đồng Kỵ – Từ Sơn – Bắc Ninh.

                        + Điện thoại:     0222.3831 709

                        + Fax:               0222.3740 293

                        + Website: hic.edu.vn

                        + Email: PDTCS2@yahoo.com

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 02213. 587. 898
Fax: 02213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02223. 743. 708
Fax: 02223. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập