Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn tuyển sinh: 02213.587.898 - 0906.015.579 - 0906.241.587 Email: pts.hic@gmail.com

Liên hệ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

1. Địa chỉ, điện thoại, fax, website:

      - Cơ sở 1:

                        + Địa chỉ: Giai Phạm – Yên Mỹ - Hưng Yên.

                        + Điện thoại:     03213. 943 550

                        + Fax:               03213. 967 065

                        + Website: hic.edu.vn

                        + Email: CNTTQLKT@yahoo.com

      - Cơ sở 2:

                        + Địa chỉ: Đồng Kỵ – Từ Sơn – Bắc Ninh.

                        + Điện thoại:     02413. 831 709

                        + Fax:               02413. 740 293

                        + Website: hic.edu.vn

                        + Email: PDTCS2@yahoo.com