Thông báo nhập học Lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2012

THÔNG BÁO

Căn cứ vào Hợp đồng đào tạo và kết quả tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân đặt tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên thông báo:

Thí sinh trúng tuyển vào học hệ liên thông đại học, khoá 12B, ngành: Kế toán, của Trường Đại học Kinh tế quốc dân học tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên có mặt tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên làm thủ tục nhập học.

1. Thời gian nhập học: Từ ngày 02/3/2012 đ ến 06/3/2012 (từ 8h -16h)

2.  Khi tới nhập học thí sinh phải nộp các giấy tờ và khoản tiền sau:

1 – Học phí 06 tháng (tạm thu): 5.000.000đ

2 – Kinh phí đào tạo(tạm thu):  1.500.000đ

3 – Lệ phí nhập học: 50.000đ

4 – Lệ phí làm thẻ sinh viên: 30.000đ

5 – Tài liệu học tập đầu khoá: 20.000đ

6 – Lệ phí giấy thi học phần (tạm thu): 50.000đ

7 – Lệ phí hỗ trợ công tác công nghệ thông tin: 50.000đ

8 – Ảnh 3 x 4 làm thẻ sinh viên

( Các khoản tiền nộp tại phòng Tài chính – Kế toán. Giấy tờ , ảnh  nộp tại phòng Đào tạo)

3. Lưu ý:

– Đúng 14h ngày 18 tháng 3 năm 2012 sinh viên có mặt  đầy đủ, đúng giờ tại hội trường 204 A5 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên để dự lễ khai giảng (Tại buổi lễ khai giảng, Trường ĐH Kinh tế quốc dân sẽ phổ biến chương trình đào tạo; Hướng dẫn sử dụng tài khoản cá nhân trong hệ thống Quản lý đào tạo trực tuyến; Hướng dẫn sử dụng Email; Phổ biến quy chế học tập)

– Thí sinh xem danh sách trúng tuyển, mã sinh viên tại website trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

– Thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học vẫn  đến làm thủ tục nhập học và dự lễ khai giảng

Trường không tiếp nhận nhập học đối với thí sinh thiếu một trong các mục trên hoặc đến nhập học muộn quá thời gian quy định theo quy chế.

 

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
NGƯT – Ths. Nghiêm Viết Hoàng