Chương trình đào tạo năm 2017

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2017

 

Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng

1. Nghề Công nghệ thông tin (ƯDPM) (Xem chi tiết)

2. Nghề Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (Xem chi tiết)

3. Nghề Điện Công nghiệp (Xem chi tiết)

4. Nghề Điện tử Công nghiệp (Xem chi tiết)

5. Nghề KT Máy lạnh & Điều hòa không khí (Xem chi tiết)

6. Nghề Hàn (Xem chi tiết)

7. Nghề Kế toán (Xem chi tiết)

8. Nghề Tài chính – Ngân hàng (Xem chi tiết)

9. Nghề Quản trị kinh doanh (Xem chi tiết)

10. Nghề Công nghệ May (Xem chi tiết)

11. Nghề May thời trang (Xem chi tiết)

12. Nghề Thiết kế thời trang (Xem chi tiết)

Chương trình đào tạo trình độ Trung cấp

1. Nghề Công nghệ thông tin (ƯDPM) (Xem chi tiết)

2. Nghề Điện Công nghiệp  (Xem chi tiết)

3. Nghề Hàn (Xem chi tiết)

4. Nghề Điện công nghiệp và dân dụng  (Xem chi tiết)

5. Nghề Điện dân dụng (Xem chi tiết)

6. Nghề Điện tử dân dụng (Xem chi tiết)

7. Nghề Điện tử công nghiệp (Xem chi tiết)

8. Nghề KT Máy lạnh & Điều hòa không khí  (Xem chi tiết)

9. Nghề Kế toán doanh nghiệp (Xem chi tiết)

10. Nghề May thời trang  (Xem chi tiết)

11. Nghề Thiết kế thời trang (Xem chi tiết)