Năm 2015, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên tuyển sinh các ngành hệ cao đẳng chính quy theo 02 phương thức: Xét tuyển trên cơ sở kết quả Kỳ thi THPT quốc gia và kết quả học tập THPT (học bạ) đối với tất cả thí sinh...

»Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện

Close Me!

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “ Ánh sáng soi đường ”

Nhằm tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng trong sinh viên, học sinh, ngày 14/4/2015 trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đã tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “ Ánh sáng soi đường ” lần thứ nhất năm 2015 »Xem chi tiết

 • Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “ Ánh sáng soi đường ”

  Nhằm tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng trong sinh viên, học sinh, ngày 14/4/2015 trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đã tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “ Ánh sáng soi đường ” lần thứ nhất năm 2015 »Xem chi tiết

 • Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ

  »Xem chi tiết

 • Hội ghị cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên năm 2015

  »Xem chi tiết

 • Đoàn của tổ chức JICA và Vụ phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công Thương đến thăm Trường và giới thiệu mô hình đào tạo KOSEN - Nhật Bản

  »Xem chi tiết

 • Khai mạc Hội thi giảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015

  Ngày 02/12/2014, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên long trọng khai mạc Hội thi giảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015... »Xem chi tiết

Các tin tức khác

Cơ sở chính

Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên
(Km 25 Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng)
ĐT: 03213. 587. 898
Fax: 03213. 967 065

Cơ sở 2

Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh
ĐT: 02413. 743. 708
Fax: 02413. 740 293

Liên kết

Email
Đăng nhập