HỆ THỐNG ĐÀO TẠO

Các hệ đào tạo và ngành nghề đào tạo:
1. Cao đẳng: Thời gian đào tạo 2,5 năm – Tốt nghiệp bằng Cao đẳng chính quy

         – Ngành Công nghệ thông tin

– Ngành Hàn

– Ngành Công nghệ may

– Ngành Thiết kế thời trang

– Ngành May thời trang

– Ngành Điện công nghiệp

– Ngành Điện tử công nghiệp

– Ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

– Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

– Ngành Tài chính – Ngân hàng

– Ngành Quản trị kinh doanh

* Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học:

         Nhà trường liên kết với các trường đại học Kinh tế Quốc dân, đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, đại học Thương mại, đại học Thành Đô… đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học cấp bằng chính quy hoặc vừa học vừa làm (theo đăng ký của sinh viên), thời gian học từ 18 tháng đến 24 tháng ( theo hệ đào tạo).

2. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp:

   – Ngành Kế toán doanh nghiệp:

+ Thời gian đào tạo: 24 tháng.
+ Tốt nghiệp cấp bằng: Trung cấp chuyên  nghiệp.

   – Ngành Tin học quản lý:

+ Thời gian đào tạo: 24 tháng.
+ Tốt nghiệp cấp bằng: Trung cấp chuyên nghiệp.

   – Ngành Điện tử:

+ Thời gian đào tạo: 24 tháng.
+ Tốt nghiệp cấp bằng: Trung cấp chuyên nghiệp.

   –  Ngành Điện công nghiệp và dân dụng:

+ Thời gian đào tạo: 24 tháng.
+ Tốt nghiệp cấp bằng: Trung cấp chuyên nghiệp.

* Đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng:

Học sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp được tham gia dự tuyển sinh cao đẳng liên thông, hệ chính quy theo các ngành đào tạo. Thời gian đào tạo: 18 tháng ( nhà trường sẽ có thông báo cụ thể trên địa chỉ website của Trường).

3. Hệ Trung cấp nghề:

    – Ngành May thời trang:

+ Thời gian đào tạo: 36 tháng(đối với học sinh tốt nghiệp THCS).
+ Bằng cấp loại: Công nhân kỹ thuật .

     – Ngành Hàn:

+ Thời gian đào tạo: 36 tháng(đối với học sinh tốt nghiệp THCS).
+ Bằng cấp loại: Công nhân kỹ thuật.

   – Ngành Điện tử công nghiệp:

+ Thời gian đào tạo: 36 tháng(đối với học sinh tốt nghiệp THCS).
+ Tốt nghiệp cấp bằng: Trung cấp nghề.

    – Ngành Điện Công nghiệp:

+ Thời gian đào tạo: 36 tháng(đối với học sinh tốt nghiệp THCS).
+ Tốt nghiệp cấp bằng: Trung cấp nghề.

    Ngành Điện dân dụng:

+ Thời gian đào tạo: 36 tháng(đối với học sinh tốt nghiệp THCS).
+ Tốt nghiệp cấp bằng: Trung cấp nghề.

    – Ngành Điện tử dân dụng

+ Thời gian đào tạo: 36 tháng(đối với học sinh tốt nghiệp THCS).
+ Tốt nghiệp cấp bằng: Trung cấp nghề.