CHUẨN ĐẦU RA

I. HỆ CAO ĐẲNG

 1. Kế toán (Xem chi tiết)
 2. Tài chính – Ngân hàng   (Xem chi tiết)
 3. Quản trị kinh doanh (Xem chi tiết)
 4. Công nghệ thông tin (ƯDPM) (Xem chi tiết)
 5. May thời trang (Xem chi tiết)
 6. Công nghệ may (Xem chi tiết)
 7. Thiết kế thời trang (Xem chi tiết)
 8. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Xem chi tiết)
 9. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Xem chi tiết)
 10. Điện tử công nghiệp (Xem chi tiết)

II. HỆ TRUNG CẤP

 1. Kế toán doanh nghiệp (Xem chi tiết)
 2. Công nghệ thông tin (ƯDPM) (Xem chi tiết)
 3. May thời trang (Xem chi tiết)
 4. Thiết kế thời trang (Xem chi tiết)
 5. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Xem chi tiết)
 6. Điện tử công nghiệp (Xem chi tiết)