CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hội đồng Trường

– Chủ tịch hội đồng trường: NGƯT. Tô Thị Thanh Bình

– Các ủy viên

Ban giám hiệu:

– Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Khắc Ngọc
– Các Phó hiệu trưởng: Ths. Nguyễn Anh Tuấn, NGƯT. Tô Thị Thanh Bình

Các phòng chức năng và bộ phận:

• Phòng Tổ chức – Hành chính
• Phòng Đào tạo
• Phòng Tài chính – Kế toán
• Phòng Công tác học sinh – sinh viên
• Phòng  Quản trị – Đời sống
• Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế
• Phòng Tuyển sinh và giới thiệu việc làm
• Trung tâm Thư viện điện tử :
• Trạm Y tế

Các khoa:

1. Khoa Tài chính – Kế toán
2. Khoa Công nghệ thông tin
3. Khoa Điện
4. Khoa Công nghệ May  – Thời trang
5. Khoa Khoa học cơ bản
6. Khoa Lý luận chính trị
7. Khoa Quản trị kinh doanh

Các tổ chức :

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025: 11đồng chí

– Đồng chí Nguyễn Khắc Ngọc – Bí thư
– Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư
– Đồng chí Tô Thị Thanh Bình – Ủy viên Ban thường vụ
– Đồng chí Lê Thị Mai – Đảng uỷ viên
– Đồng chí Đinh Quang Dương – Đảng uỷ viên
– Đồng chí Phạm Thị Minh Phương – Đảng uỷ viên
– Đồng chí Đỗ Thị Đảm – Đảng uỷ viên
– Đồng chí Vũ Thị Toan – Đảng uỷ viên
– Đồng chí Nguyễn Viết Hữu – Đảng uỷ viên
– Đồng chí Hoàng Yến – Đảng uỷ viên
– Đồng chí Vũ Mạnh Hà – Đảng uỷ viên

Ban Thường vụ Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025: 03 đồng chí

– Đồng chí Nguyễn Khắc Ngọc – Bí thư
– Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư
– Đồng chí Tô Thị Thanh Bình – Ủy viên

Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023 – 2028: 09 đồng chí

– Đồng chí Nguyễn Minh Hải – Chủ tịch
– Đồng chí Lê Thị Vân Anh – Phó chủ tịch
– Đồng chí Trần Đại Nghiệp – Phó chủ tịch
– Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa – Uỷ viên
– Đồng chí Phạm Thị Hương – Uỷ viên
– Đồng chí Phạm Bá Nam – Ủy viên
– Đồng chí Nguyễn Địch Năng – Uỷ viên
– Đồng chí Đào Mạnh Quyền – Uỷ viên
– Đồng chí Phạm Văn Tuyên – Ủy viên

        Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2024: 15 đồng chí

– Đồng chí Trương Mạnh Tùng – Bí thư
– Đồng chí Phạm Ngọc Bình – Phó bí thư
– Đồng chí Đồng Huy Tam – Phó bí thư
– Đồng chí Hoàng Thị Hiên – Uỷ viên Ban Thường vụ
– Đồng chí Hà Thị Hoài – Ủy viên Ban Thường vụ
– Đồng chí Kiều Thị An – Ủy viên
– Đồng chí Nguyễn Tất Long – Uỷ viên
– Đồng chí Hoàng Thị Mong – Ủy viên
– Đồng chí Phạm Văn Thành – Uỷ viên
– Đồng chí Nguyễn Văn Thái – Uỷ viên
– Đồng chí Đặng Hà My – Ủy viên
– Đồng chí Nguyễn Chí Phúc – Uỷ viên
– Đồng chí Trần Minh Phúc – Uỷ viên
– Đồng chí Đào Xuân Ngân – Ủy viên
– Đồng chí Nguyễn Thị Phương Uyên – Uỷ viên