BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Hiệu trưởng: Tiến sĩ Nguyễn Khắc Ngọc

Đảm nhiệm các công việc:

1. Đào tạo:

– Tuyển sinh
– Phát triển chương trình
– Tổ chức dạy – học (kế hoạch, giám sát, thi cử, liên kết đào tạo, ký kết hợp đồng, kế hoạch giáo viên,…)
– Đánh giá, kiểm định

2. Kế họach, tài chính, kiểm toán

3. Tổ chức cán bộ (Quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, tuyển dụng,…)

4. Nghiên cứu khoa học, các hoạt động dự án

5. Phối hợp, hỗ trợ các hoạt động của BCH Công đoàn trường.

Các Phó Hiệu trưởng:

Thạc sĩ Nguyễn Anh Tuấn

NGƯT Tô Thị  Thanh Bình

Đảm nhiệm các công việc:

Cùng Hiệu trưởng thực hiện các công việc trên