TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

GIỚI THIỆU:

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học được thành lập theo Quyết định số 546/QĐ-CĐCNHY ngày 01/12/2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

* CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

– Trung tâm có chức năng đào tạo và liên kết đào tạo; tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ cho học viên theo trình độ A, B, C về ngoại ngữ, tin học cho toàn thể học sinh, sinh viên của trường và cho nhân dân đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú và đa dạng.

– Mở rộng mối quan hệ với các trường và các tổ chức quốc tế về đào tạp, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ, tin học.

– Phối hợp với khoa khoa học cơ bản, áp dụng bước đầu chương trình học tiếng anh với sự hỗ trợ của máy tính giúp cho học viên có đủ khả năng vựơt qua trở ngại trong giao tiếp với nước ngoài.

– Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ vào năng lực, điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm, Trung tâm đề ra kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể từng năm về đào tạo cho người học trên toàn tỉnh và các tỉnh khác có

TIN TỨC