TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh năm 2021

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên là trường công ...
Xem Chi Tiết

Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH

Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và ...
Xem Chi Tiết

Quy chế tuyển sinh của trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

Quy chế tuyển sinh năm 2021 của trường Cao đẳng ...
Xem Chi Tiết

Thông báo tuyển sinh năm 2020

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN ...
Xem Chi Tiết

Thông báo tuyển sinh năm 2019

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN ...
Xem Chi Tiết

Xét tuyển nguyện vọng 2 hệ Cao đẳng năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN ...
Xem Chi Tiết