Xét tuyển nguyện vọng 2 hệ Cao đẳng năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 10  tháng 9  năm 2016

 THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐỢT 2

  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên là trường công lập (thuộc Bộ Công Thương) thông báo xét tuyển đợt 2 hệ cao đẳng như sau:

  1. Ngành đào tạo, điều kiện vào học:

 

TT Ngành tuyển Chỉ tiêu Điều kiện vào học

cao đẳng

1 Tài chính – Ngân hàng 200  

 

 

Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông

2 Kế toán 400
3 Quản trị kinh doanh 200
4 Công nghệ thông tin 100
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 260
6 Công nghệ may 200
7 Hệ thống thông tin quản lý 100
  1. Thời gian đăng ký xét tuyển đợt 2:từ 23/9 – 28/9/2016
  2. Phương thức nộp hồ sơ và đăng ký xét tuyển:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh.

Chi tiết với phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm của trường :

– Cơ sở chính: Giai Phạm, Yên Mỹ , Hưng Yên – ĐT: 03213 587 898

– Cơ sở II: Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh – ĐT:  02413 743708

 

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

NGƯT. Nghiêm Viết Hoàng