Thông báo tuyển sinh Cao đẳng năm 2022

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH NĂM 2022

– Tên trường: Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên  –  Mã trường:  CDT2202

– Websitehttp://www.hic.edu.vn

– Địa chỉ : Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  – Điện thoại: 02213 967 065