Thông báo tuyển sinh Cao đẳng năm 2022

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH NĂM 2022 – Tên trường: Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên  –  Mã trường:  CDT2202 – Website: http://www.hic.edu.vn – Địa chỉ : Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  – Điện thoại: 02213 967 065

Đọc tiếp Thông báo tuyển sinh Cao đẳng năm 2022