Khoa Tài chính – Kế toán

* Ban lãnh đạo khoa gồm:

– Trưởng khoa:  NGƯT, ThS. Vũ Thị Toan    

ĐT: 098 384 2646

Email: toanktcdcn@gmail.com

– Phó trưởng khoa:  ThS. Đỗ Thị Đảm          

ĐT: 0964681976

Email: damcnhy252@gmail.com

rong xu thế đa dạng hoá nền kinh tế và đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu kiến thức kinh doanh, tài chính kế toán đã và đang được đông đảo học sinh, sinh viên và toàn xã hội quan tâm. Vì vậy trong những năm qua số lượng học sinh, sinh viên của Trường nói chung, của khoa Tài chính – Kê toán nói riêng không ngừng tăng lên.

Khoa Tài chính – Kê toán với mục tiêu đào tạo những cán bộ kế toán tài chính có năng lực thực hiện tốt công tác kế toán và công tác quản trị tài chính theo đúng chế độ kế toán tài chính của Nhà nước trong tất cả các tổ chức xã hội, bao gồm các doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực trong lĩnh vực kế toán tài chính của các đơn vị quản lý Nhà nước cũng như các đơn vị sản xuất kinh doanh.

Học sinh, sinh viên theo học ngành Kế toán doanh nghiệp và ngành Tài chính ngân hàng được trang bị các kiến thức toàn diện về khoa học kinh tế đặc biệt chuyên sâu trong lĩnh kế toán, tài chính ngân hàng.

Nội dung chương trình học luôn được cập nhật thường xuyên. Cung cấp cho học sinh, sinh viên những kiến thức vững vàng và khả năng thích nghi cao với điều kiện thực tế, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay trong nước và trên thế giới.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của khoa có trình độ cao về chuyên môn, được đào tạo từ nhiều nguồn trong và ngoài nước, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo. Tổng số: cán bộ giảng dạy của khoa có 68 người; Trong đó: 100% giảng viên có trình độ đại học người; trên 62% có trình độ thạc sỹ.

Hiện tại, Khoa Tài chính – Kế toán có hai hệ đào tạo cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp và Tài chính ngân hàng với số lượng học sinh, sinh viên trên 25.000 học sinh, sinh viên. Năng lực đào tạo hàng năm trên 8.000 học sinh, sinh viên.

Các lớp đào tạo được tổ chức tại Trường hoặc hợp tác với các Trung tâm Giáo dục thường xuyên ở xa như: Hồng Bàng – Hải Phòng, Lương Tài, Thuận Thành – Bắc Ninh, Ân Thi, Yên Mỹ, Tiên Lữ – Hưng Yên…

Hiện nay Trường có hợp tác đào tạo với nhiều trường đại học như Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Thương mại, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh…  Sau khi tốt nghiệp, học sinh, sinh viên khoa  Tài chính – Kế toán có thể học liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại Trường.

* Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của khoa Tài chính – Kế toán 

– Đào tạo cử nhân cao đẳng Kế toán doanh nghiệp.
– Đạo tạo cử nhân cao đẳng Tài chính – Ngân hàng.
– Đào tạo cao đẳng nghề Kế toán.
– Đào tạo TCCN ngành Kế toán doanh nghiệp.
– Đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức thuộc lĩnh vực kế toán, tài chính ngân hàng, thuế…
– Quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn.
– Xây dựng nội dung chương trình và kế hoạch  giảng dạy, học tập.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng

*  Các chuyên ngành đào tạo hiện nay

+  Kế toán doanh nghiệp
+ Tài chính – Ngân hàng

* Cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy

Phòng học lý thuyết: 50 phòng, đảm bảo đầy đủ các điều kiện trang thiết bị cần thiết.

Phòng học thực hành: 06 phòng thực hành kế toán với đầy đủ các mô hình tổ chức công tác kế toán, chứng từ, sổ sách, máy tính, phần mềm kế toán, đáp ứng yêu cầu thực hành kế toán cho HS, SV.

100% các môn học đều có giáo trình, tài liệu học tập.

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Tài chính – Kế toán
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Giai Phạm – Yên Mỹ – Hưng Yên
Email: khoatckt.cdcnhy@gmail.com
Website :http://www.hic.edu.vn