Khoa Tài chính – Kế toán

* Ban lãnh đạo khoa gồm: - Trưởng khoa:  NGƯT, ThS. Vũ Thị Toan     ĐT: 098 384 2646 Email: toanktcdcn@gmail.com - Phó trưởng khoa:  ThS. Đỗ Thị Đảm           ĐT:…

Đọc tiếp Khoa Tài chính – Kế toán

Khoa quản trị kinh doanh

GIỚI THIỆU CHUNG Khoa Quản trị kinh doanh  được thành lập ngày 1/ 9/2010 theo quyết định số 376/QĐ – CĐCNHY ngày 10 tháng 8 năm 2010 của hiệu trưởng trường…

Đọc tiếp Khoa quản trị kinh doanh

Khoa công nghệ thông tin

Ban lãnh đạo khoa gồm:. Trưởng Khoa:         Ths. Tô Thanh Khương  Email: cntthy@gmail.com    * Đội ngũ giảng viên: Hơn 80% giảng viên có trình độ thạc sĩ GIỚI THIỆU…

Đọc tiếp Khoa công nghệ thông tin