Khoa công nghệ thông tin

Ban lãnh đạo khoa gồm:.

Trưởng Khoa:         Ths. Tô Thanh Khương

 Email: cntthy@gmail.com   

* Đội ngũ giảng viên: Hơn 80% giảng viên có trình độ thạc sĩ

GIỚI THIỆU CHUNG

         Những năm gần đây, trong xu thế đa dạng hoá nền kinh tế cũng như việc đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nền kinh tế nước ta xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp, nhu cầu kiến thức kinh doanh, tài chính kế toán được đông đảo học sinh, sinh viên và toàn xã hội quan tâm, vì vậy số lượng học sinh, sinh viên của khoa Kinh tế không ngừng gia tăng qua từng khoá học.

         Tin học ngày nay đã trở nên vô cùng quan trọng và không thể thiếu được của cuộc sống. Cùng với sự phát triển như vũ bão về công nghệ thông tin trên thế giới, ở nước ta ngành công nghệ thông tin cũng phát triển một cách nhảy vọt và đem lại những thành quả vô cùng to lớn đóng góp đáng kể vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế, văn hoá, chính trị, khoa học kỹ thuật đưa cuộc sống ngày càng văn minh hiện đại.

         Nhằm đào tạo thế hệ trẻ người chủ tương lai của đất nước. Hiện nay hầu hết các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông, đều đưa tin học vào việc giảng dạy, không những thế tin học còn là một trong những chuyên ngành phát triển hàng đầu hiện nay.

          Nhằm góp phần đào tạo, nâng cao trong quá trình giảng dạy để trường ngày một phát triển hoà cùng sự phát triển của đất nước. Xét thấy sự cần thiết phải thành lập các khoa, trường đã đề nghị Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) phê duyệt cho Trường được thành lập các Khoa trên cơ sở các Tổ bộ môn hiện có của Trường. Căn cứ công văn số 164/CV – QLKT ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Hiệu trưởng Trường Quản lý kinh tế công nghiệp về việc thành lập khoa theo quy định tại Điều lệ mẫu Trường THCN do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành tại Quyết định số 24/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 7 năm 2000; sau khi nghiên cứu Bộ đã đồng ý chính thức thành lập các khoa nói chung và khoa Tin học (nay là Khoa Công nghệ thông tin) trên cơ sở tổ bộ môn hiện có theo đề nghị của Trường.

          Sau khi được thành lập khoa Công nghệ thông tin nói riêng và các khoa khác nói chung đã đi vào hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ của từng khoa và phát triển theo sự định hướng của nhà trường. Cùng với sự phát triển của các Khoa, Khoa Công nghệ thông tin đã từng bước khẳng định được nhiệm vụ vai trò của mình nhằm đạt mức cao nhất trong quá trình giảng dạy và công tác.

          Được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường, hàng năm Khoa liên tục được trang bị những máy tính hiện đại tốt nhất để phục vụ giảng dạy và học tập. Lưu lượng học sinh, sinh viên hàng năm của khoa: 600 học sinh – sinh viên.

* Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của khoa tin học

– Quản lý, tổ chức đào tạo theo các bậc học Cao đẳng, THCN ngành Tin học
– Quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn.
– Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
– Xây dựng nội dung chương trình và kế hoạch học tập, giảng dạy.
– Đào tạo tin học cơ bản cho các chuyên ngành thuộc các khoa trong toàn trường.
– Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của nhà trường.