Khoa điện

* Lãnh đạo khoa

Trưởng Khoa: Ths.  Vũ Mạnh Hà

ĐT: 091 216 5078

Email: vumanhhabacninh@gmail.com

Phó trưởng Khoa: THs. Đỗ Duy Quang 

ĐT: 0913222568

Email: khoadiencdcnhy@gmail.com

I. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của khoa Điện

– Quản lý, tổ chức đào tạo theo các bậc học Cao đẳng, THCN, TCN ngành Điện – Điện tử, Gò – Hàn…

– Quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn.

– Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

– Xây dựng nội dung chương trình và kế hoạch học tập, giảng dạy.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

II. Các chuyên ngành đào tạo hiện nay

– Ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

– Ngành Điện tử

– Ngành Điện công nghiệp và dân dụng

– Ngành Kỹ thuật Gò – Hàn